Informativni dokument o naknadama (FID)
Informativni dokument o naknadama - paket AKTIV
( Ažurirano 20.7.2021.)
Informativni dokument o naknadama - paket LIFE
( Ažurirano 20.7.2021.)
Informativni dokument o naknadama - paket PREMIUM
( Ažurirano 20.7.2021.)
Informativni dokument o naknadama - tekući račun
( Ažurirano 20.7.2021.)
Informativni dokument o naknadama - žiro račun
( Ažurirano 1.4.2021.)