Održana devizna intervencija

Objavljeno: 23.3.2022.

U cilju očuvanja stabilnosti tečaja kune prema euru Hrvatska narodna banka danas je održala deviznu intervenciju, pri čemu je bankama prodala 144,0 mil. eura po prosječnom tečaju od 7,567153.