Troškovi službenih putovanja dužnosnika HNB-a

Objavljeno: 28.12.2020.

U ovoj rubrici objavljujemo podatke o službenim putovanjima dužnosnika HNB-a, uključivo podatke o nazivu, lokaciji i organizatoru poslovnog događaja koji je svrha službenog putovanja, statusu sudjelovanja dužnosnika HNB-a, zatim podatke o troškovima smještaja i prijevoza te nositelju tih troškova, kao i podatke o dnevnicama.