Licenciranje

Objavljeno: 26.3.2018. Ažurirano: 21.2.2020.
Pravne osobe koje namjeravaju pružati usluge na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju dužne su Hrvatskoj narodnoj banci dostaviti zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite. Kreditni posrednici koji namjeravaju te usluge pružati prekogranično dužni su Hrvatsku narodnu banku o tome obavijestiti. Na temelju odobrenih zahtjeva i obavijesti Hrvatska narodna banka upisuje kreditne posrednike u registre i evidencije.

Hrvatska narodna banka izdaje odobrenje za pružanje usluga kreditnog posredovanja za stambene potrošačke kredite pod uvjetima propisanima Zakonom o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017.).

Pravna osoba koja namjerava pružati usluge kreditnog posredovanja podnosi Hrvatskoj narodnoj banci na obrascu zahtjev za izdavanje odobrenja zajedno s potrebnom dokumentacijom. Iznimno zahtjev za izdavanje odobrenja podnosi kreditna institucija ako kreditni posrednik namjerava pružati usluge samo za tu kreditnu instituciju.

Zahtjev za izdavanje odobrenja s propisanom dokumentacijom dostavlja se poštom na adresu:

Ured za praćenje zaštite potrošača
Hrvatska narodna banka
Trg hrvatskih velikana 3
10 002 Zagreb

Postupak podnošenja zahtjeva i potrebna dokumentacija detaljnije su propisani u Odluci o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (NN, br. 107/2017.) i Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja (NN, br. 22/2019.)

Ako kreditni posrednik udovoljava potrebnim uvjetima, Hrvatska narodna banka nakon provedenog postupka analize zaprimljenog zahtjeva i dokumentacije izdaje rješenje kojim odobrava pružanje usluga kreditnog posredovanja. Takvo rješenje sadržava popis svih usluga za koje je kreditni posrednik dobio odobrenje i naziv kreditne institucije uz koju je kreditni posrednik vezan i za koju te navedene usluge može pružati. Nakon izdavanja takvog rješenja, Hrvatska narodna banka posrednika upisuje u registar kreditnih posrednika.

Ako se nakon provedene analize zahtjev kreditnog posrednika za pružanje usluga kreditnog posredovanja rješenjem odbija, informacija o tome dostavlja se i Ministarstvu financija u svim onim slučajevima kada kreditni posrednik od ranije posluje na temelju odobrenja iz članka 21. Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Svako ažuriranje statusa kreditnog posrednika Hrvatska narodna banka upisuje u registar.

Ako kreditni posrednik koji je dobio odobrenje od Hrvatske narodne banke želi pružati usluge kreditnog posredovanja u drugim državama članicama, o tome mora prethodno obavijestiti Hrvatsku narodnu banku. Postupak i sadržaj obavješćivanja detaljnije su propisani u Odluci o obavješćivanju o prekograničnom pružanju usluga kreditnog posrednika (NN, br. 107/2017.). Nakon provjere podataka iz dostavljene obavijesti Hrvatska narodna banka dostavlja obavijest o putovnici za toga kreditnog posrednika nadležnom tijelu za kreditne posrednike u državi članici u kojoj posrednik namjerava pružati usluge.

Prema istoj proceduri i kreditni posrednici iz drugih država članica EU-a putem svojih nadležnih tijela dostavljaju obavijesti o putovnici Hrvatskoj narodnoj banci u kojoj uz druge obvezne podatke navode popis usluga koje namjeravaju pružati na području Republike Hrvatske. Hrvatska narodna banka objavljuje popis svih kreditnih posrednika za koje su uredno dostavljene obavijesti o putovnici.