Kreditne institucije

Objavljeno: 25.4.2023.
Zahtjev za izdavanje odobrenja i suglasnosti podnosi se na obrascu zahtjeva zajedno s potrebnom dokumentacijom.

Zajednički postupci

Zajednički postupci jesu oni postupci o kojima odluku donosi ESB bez obzira na značaj dotične kreditne institucije. Riječ je o postupcima za:

Uredba o SSM-u definira „zajedničke postupke”, a Okvirna uredba o SSM-u utvrđuje kako su ESB i HNB (ili drugo nacionalno nadležno tijelo) uključeni u te zajedničke postupke.

Procjena primjerenosti kandidata za predsjednika i članove uprave ili članove nadzornog odbora kreditne institucije

Ostala odobrenja