Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,432359
USD/HRK 6,743815
CHF/HRK 6,773933
GBP/HRK 8,655362

Ključni pokazatelji

rujan 2019.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

0,8%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

0,6%

Temeljna stopa inflacije

1,6%

Aktualno
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

 13.11.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

 12.11.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

 6.11.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac

 6.11.2019.
NOVOSTI

HNB angažiran na projektima suradnje koje financira EU

 5.11.2019.
NOVOSTI

HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."

 4.11.2019.
NOVOSTI

Zbog niskih kamata na štednju građani se okreću nekretninama

 31.10.2019.
Publikacije
Bilten, br. 254
 11.10.2019.
Kalendar
studeni 2019.

29.11.

pet

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2019. 

22.11.

pet

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2019. 

15.11.

pet

Bilten, br. 255 

14.11.

čet

Sjednica Savjeta