Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,409905
USD/HRK 6,576061
CHF/HRK 6,604782
GBP/HRK 8,320127

Ključni pokazatelji

travanj 2019.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

0,9%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,0%

Temeljna stopa inflacije

1,0%

Novo
PUBLIKACIJE

Bilten, br. 252

 14.6.2019.
PRIOPĆENJE

Savjet HNB-a: Usvojeno Godišnje izvješće HNB-a za 2018.

 12.6.2019.
SANACIJA

Direktiva (EU) 2019/879 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ

 11.6.2019.
SANACIJA

Uredba (EU) 2019/877 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 806/2014 u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava

 11.6.2019.
MONETARNA POLITIKA

Redovita operacija

 10.6.2019.
SUPERVIZIJA

Direktiva (EU) 2019/878 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2013/36/EU u pogledu izuzetih subjekata, financijskih holdinga, mješovitih financijskih holdinga, primitaka, nadzornih mjera i ovlasti te mjera za očuvanje kapitala

 10.6.2019.
SUPERVIZIJA

Uredba (EU) 2019/876 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu omjera financijske poluge, omjera neto stabilnih izvora financiranja, zahtjeva za regulatorni kapital i prihvatljive obveze, kreditnog rizika druge ugovorne strane, tržišnog rizika, izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama, izloženosti prema subjektima za zajednička ulaganja, velikih izloženosti, zahtjeva za izvješćivanje i objavu, i Uredbe (EU) br. 648/2012

 10.6.2019.
Aktualno
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2019.

 31.5.2019.
NOVOSTI

HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna

 30.5.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjeni odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike

 28.5.2019.
NOVOSTI

Ubrzanje investicija nužno je za rast

 23.5.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

 20.5.2019.
EDUKACIJA

Edukativni programi

 1.4.2019.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2018.

 29.3.2019.
Publikacije
Bilten, br. 251
 10.5.2019.
Kalendar
lipanj 2019.

28.6.

pet

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2019. 

28.6.

pet

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2019. 

27.6.

čet

Godišnje izvješće za 2018. 

26.6.

sri

Polugodišnja informacija za 2. polugodište 2018. 

14.6.

pet

Bilten, br. 252 

12.6.

sri

Sjednica Savjeta