Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,433952
USD/HRK 6,650521
CHF/HRK 6,761211
GBP/HRK 8,906136

Ključni pokazatelji

listopad 2019.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

0,6%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

0,6%

Temeljna stopa inflacije

1,3%

Novo
REGULATIVA

Provedbena Uredba Komisije (EU) 2019/2091 оd 28. studenoga 2019. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/2197 u vezi s visokokoreliranim valutama u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća

 10.12.2019.
REGULATIVA

Uredba (EU) 2019/2088 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27.studenoga 2019. o objavama povezanim s održivosti u sektoru financijskih usluga

 10.12.2019.
PLATNI PROMET

Odluka o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

 9.12.2019.
REGULATIVA

Direktiva (EU) 2019/2034 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019 o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2002/87/EZ, 2009/65/EZ, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU i 2014/65/EU (Tekst značajan za EGP)

 9.12.2019.
REGULATIVA

Uredba Komisije (EU) 2019/2075 оd 29. studenoga 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu međunarodnih računovodstvenih standarda 1, 8, 34, 37 i 38, međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 2, 3 i 6, tumačenja 12, 19, 20 i 22 Odbora za tumačenje međunarodnog financijskog izvještavanja te tumačenja 32 Stalnog odbora za tumačenja (Tekst značajan za EGP)

 9.12.2019.
REGULATIVA

Uredba (EU) 2019/2033 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredaba (EU) br. 1093/2010, (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 806/2014 (Tekst značajan za EGP)

 9.12.2019.
MONETARNA POLITIKA

Redovita operacija

 9.12.2019.
Aktualno
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

 11.12.2019.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Očitovanje na Nacrt odluke o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

 9.12.2019.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2019.

 29.11.2019.
NOVOSTI

HNB angažiran na projektima suradnje koje financira EU

 5.11.2019.
NOVOSTI

HNB izdao novu kovanicu od 25 kuna "350. obljetnica osnivanja Sveučilišta u Zagrebu, 1669. – 2019."

 4.11.2019.
NOVOSTI

Međunarodne pričuve i utjecaj tečajnih razlika na financijski rezultat poslovanja HNB-a

 31.10.2019.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2019.

 31.10.2019.
Publikacije
Bilten, br. 255
 15.11.2019.
Kalendar
prosinac 2019.

31.12.

uto

Komentar monetarnih kretanja za studeni 2019. 

31.12.

uto

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za treće tromjesečje 2019. 

20.12.

pet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 7 

16.12.

pon

Sjednica Savjeta