Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,423223
USD/HRK 6,604879
GBP/HRK 8,526560
CHF/HRK 6,533952

Ključni pokazatelji

rujan 2018.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

1,4%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,6%

Temeljna stopa inflacije

0,5%

Novo
PUBLIKACIJE

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 6

 2.11.2018.
MONETARNA POLITIKA

Redovita operacija

 12.11.2018.
SANACIJA

Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066

 12.11.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o sustavu upravljanja

 9.11.2018.
SUPERVIZIJA

Odgovori na upite u vezi s izvješćivanjem o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

 9.11.2018.
SUPERVIZIJA

Uredba Komisije (EU) 2018/1595 оd 23. listopada 2018. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s Tumačenjem 23 Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

 7.11.2018.
Aktualno
NOVOSTI

Koristi i troškovi bankovne regulative

 14.11.2018.
IZLAGANJA

Makroekonomska kretanja i strukturna pitanja u zemljama Srednje i Istočne Europe

 9.11.2018.
NOVOSTI

Novi srebrnjak HNB-a

 8.11.2018.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

 8.11.2018.
NOVOSTI

Financijska pismenost nužna za optimalan odabir vrste štednje

 2.11.2018.
NOVOSTI

Depoziti građana premašili 200 milijardi kuna

 31.10.2018.
Publikacije
Bilten, br. 246
 26.10.2018.
Kalendar
studeni 2018.

30.11.

pet

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2018. 

28.11.

sri

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2018. 

14.11.

sri

Sjednica Savjeta 

5.11.

pon

Standardni prezentacijski format