Provođenje monetarne politike

Objavljeno: 1.1.2023.
Monetarnu politiku Europske monetarne unije (EMU) provodi Eurosustav. Eurosustav se sastoji od Europske središnje banke (ESB) i nacionalnih središnjih banaka (NSB) zemalja članica EU-a čija je valuta euro. Hrvatska narodna banka od 1. siječnja 2023. dio je Eurosustava.

Osnovni cilj Eurosustava jest održavanje stabilnosti cijena. Upravno vijeće ESB-a smatra da se stabilnost cijena najbolje održava ciljanjem inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju.

Provođenje monetarne politike Eurosustava zasniva se na dva principa:

  • odluke donosi Upravno vijeće ESB-a
  • odluke provode NSB-ovi zemalja članica EU-a čija je valuta euro.

HNB provodi monetarnu politiku Eurosustava na području RH.

Operativni okvir monetarne politike Eurosustava obuhvaća:

  • operacije na otvorenom tržištu
  • stalno raspoložive mogućnosti
  • minimalne pričuve i
  • smjernice buduće monetarne politike.

 


Više o monetarnoj politici na internetskim stranicama ESB-a

Više o operativnom okviru na internetskim stranicama ESB-a