Regulativa

Objavljeno: 31.1.2015.

Regulatornu osnovu za provođenje monetarne politike čini Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci. Osim toga, određeni propisi iz područja provođenja monetarne politike također su utemeljeni i na Zakonu o deviznom poslovanju. Na temelju navedenih zakona Savjet i guverner HNB-a donose podzakonske akte (odluke i upute) kojima se pobliže definiraju instrumenti i mjere monetarne politike potrebni za reguliranje kreditne aktivnosti, likvidnosti kreditnih institucija i količine novca u optjecaju, kao i mjere u vezi s kamatnim stopama i tečajem domaće valute.