Financijska stabilnost

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 31.5.2021.

Publikacija Financijska stabilnost redovita je godišnja publikacija Hrvatske narodne banke u kojoj se analiziraju glavni rizici za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojemu djeluju kreditne institucije te sposobnosti kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju materijalizacije tih rizika. Raspravlja se i o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Analiza je usmjerena na bankarski sektor zbog njegove dominantne uloge u financiranju gospodarstva.

Financijska stabilnost 23

Objavljeno: 31.5.2022.
Publikacija Financijska stabilnost
Datum Svibanj 2022.
Godina izdanja XIV
ISSN 1846-940X