Financijska stabilnost

Objavljeno: 17.7.2015. Ažurirano: 17.7.2015.

Publikacija Financijska stabilnost redovita je godišnja publikacija Hrvatske narodne banke koja se nastavlja na prijašnju publikaciju Makrobonitetna analiza, s tim da je veći naglasak stavljen na buduća kretanja pri ocjeni financijske stabilnosti. U njoj se analiziraju glavni rizici za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojemu djeluju kreditne institucije te stanja u glavnim sektorima koji se zadužuju, kao i sposobnost kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju materijalizacije tih rizika. Raspravlja se i o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Analiza je usmjerena na bankarski sektor zbog njegove dominantne uloge u financiranju gospodarstva.

Svrha je objavljivanja ove publikacije sustavno informiranje sudionika financijskih tržišta, drugih institucija i šire javnosti o ranjivostima i rizicima koji prijete stabilnosti financijskog sustava kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. Osim toga, želi se povećati i transparentnost u djelovanju Hrvatske narodne banke usmjerenom na smanjenje glavnih ranjivosti i rizika te na jačanje otpornosti financijskog sustava na moguće šokove koji bi imali znatne negativne učinke na gospodarstvo. Ova bi publikacija trebala potaknuti i olakšati širu stručnu raspravu o pitanjima koja se tiču financijske stabilnosti. Sve to zajedno trebalo bi pridonijeti očuvanju povjerenja u financijski sustav, a time i njegovoj stabilnosti.

Publikacija Makrobonitetna analiza objavljivala se od srpnja 2005. do prosinca 2007. Prvi broj Financijske stabilnosti objavljen je u lipnju 2008.

Financijska stabilnost, br. 21

Objavljeno: 18.8.2020.
Publikacija Financijska stabilnost
Datum Kolovoz 2020.
Godina izdanja XII
ISSN 1846-940X
Dodatak Podaci