Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija - arhiva

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.11.2020.

Tablice pokazatelja poslovanja kreditnih institucija sadržavaju tablične i grafičke prikaze osnovnih informacija o poslovanju kreditnih institucija: privremene nerevidirane odnosno revidirane pokazatelje poslovanja kreditnih institucija, raščlambu kvalitete kredita po sektorima i po valutama, bonitetne podatke o poslovanju kreditnih institucija, podatke o prodanim potraživanjima i troškove izvora financiranja banaka.


Pokazatelji poslovanja banaka za prvih devet mjeseci 2020.


Promjena u objavi podataka o kvaliteti kredita


Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija

Objavljeno: 4.11.2013. Ažurirano: 13.1.2020.
Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija