Platni sustavi

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 1.1.2023.
Platni sustavi jesu sustavi za prijenos novčanih sredstava s formalnim i standardiziranim postupcima i zajedničkim pravilima za obradu, obračun i/ili namiru platnih transakcija. Platni promet u Republici Hrvatskoj odvija se preko tri platna sustava, a to su sustav TARGET2, sustav EuroNKS i sustav EuroNKSInst.

TARGET2 (Transeuropski automatizirani sustav ekspresnih novčanih transakcija) platni je sustav za namiru platnih transakcija u eurima u realnom vremenu na bruto načelu. TARGET2-HR nacionalna komponenta započela je s radom 1. veljače 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA (engl. Single Euro Payments Area), jedinstveno područje plaćanja u eurima.

TARGET2 je centralizirani sustav koji nudi istu razinu usluge svim svojim sudionicima, a u smislu pravne strukture sastoji se od više platnih sustava, nacionalnih komponenata sustava TARGET2. Svaka središnja banka Eurosustava upravlja svojom vlastitom komponentom sustava TARGET.

Nakon uvođenja eura kao nacionalne valute u RH sustav TARGET2-HR jest platno-prometna infrastruktura koja je omogućila potpunu migraciju Hrvatskog sustava velikih plaćanja (HSVP) na TARGET2 platformu u eurima.

EuroNKS (Euro Nacionalni klirinški sustav) platni je sustav koji obrađuje međubankovne platne transakcije SEPA kreditnih transfera (SCT) i SEPA izravnih terećenja (SDD).

Platni sustav EuroNKS započeo je s radom 6. lipnja 2016. u skladu s Nacionalnim planom migracije na SEPA i do uvođenja eura obrađivao je samo međubankovna eurska plaćanja SEPA kreditnih transfera, nacionalna i prekogranična.

Uvođenjem eura u RH izvršena je potrebna prilagodba sustava EuroNKS za obračun SEPA izravnih terećenja (SDD), čime je omogućena migracija cjelokupnoga kunskog platnog prometa koji se obračunavao u platnom sustavu Nacionalni klirinški sustav (NKS) na sustav EuroNKS. 

Platni sustav EuroNKS interoperabilan je s klirinškim sustavima za mala plaćanja drugih država članica Europske unije, i za obračun SEPA kreditnih transfera (SCT), i za obračun SEPA izravnih terećenja (SDD), nacionalnih i prekograničnih, te omogućava punu SEPA dostupnost svim sudionicima.

EuroNKSInst platni je sustav za izvršenje platnih transakcija između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu, u samo nekoliko sekunda (SEPA instant kreditni transfer – SCTInst).

Navedeno vrijeme uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja.

Uvođenjem eura kao nacionalne valute u RH platni sustav NKSInst za izvršenje instant platnih transakcija u kunama, koji je započeo s radom u listopadu 2021. godine, transformiran je u sustav EuroNKSInst za obračun i namiru instant platnih transakcija u eurima.

Uvođenjem eura u RH izvršena je prva faza prilagodbe platnog sustava EuroNKSInst koji trenutačno omogućava izvršenje instant platnih transakcija u eurima samo za nacionalna plaćanja.