Revizija statistike odnosa s inozemstvom

1.10.2021.

Promjene u podacima o dugu opće države: revizija podataka inozemnog duga i daljnje usklađivanje serije duga opće države s metodologijom ESA 2010

30.9.2021.

Revizija statistike odnosa s inozemstvom

30.6.2021.

Promjene u podacima statistike drugih monetarnih financijskih institucija: objava podataka o kreditima nefinancijskim društvima prema njihovoj veličini

31.5.2021.

Promjene u dužini serije godišnjih i tromjesečnih nefinancijskih računa opće države

30.10.2020.

Promjene u podacima statistike financijskih računa: objava podataka o stanjima financijske imovine i obveza institucionalnih sektora u razdoblju od 1995. do 2000. godine

26.10.2020.

Promjena u objavi podataka o kvaliteti kredita

2.12.2019.

HNB revidirao statistiku odnosa s inozemstvom

30.9.2019.

Revizija podataka u statistici financijskih računa

15.7.2019.

Promjene u podacima monetarne i financijske statistike zbog primjene Uredbe o novčanim fondovima (EU 2017/1131) i utjecaj na kompilaciju podataka monetarne i financijske statistike

30.4.2019.

Promjene u podacima o dugu opće države: objava povijesne serije duga od prosinca 1995. i daljnje usklađivanje s metodologijom ESA 2010 po podsektorima opće države

31.10.2018.

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja povjerljivih statističkih podataka Hrvatske narodne banke za znanstvene svrhe

18.10.2018.

Promjene na dugu središnje države: Konsolidacija u dijelu pozicija stanja dužničkih vrijednosnih papira i daljnje sektorsko usklađivanje s metodologijom ESA 2010

30.3.2018.

Revizija podatka u statistici monetarnih financijskih institucija (MFI-ja)

29.12.2017.

Objavljivanje pokazatelja operacija opće države u skladu sa standardima EU-a

31.8.2017.

Nastavlja se usklađivanje statistike platne bilance sa standardima EU-a

31.3.2017.

Revizija podataka u statistici financijskih računa

15.3.2017.

Uvođenje statističkog standarda ESA 2010 u službenu statistiku HNB-a

31.1.2015.