Makroprudencijalna dijagnostika

Objavljeno: 10.2.2017.

Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika obuhvaća sažete nalaze redovne analize sistemskih ranjivosti i rizika koji mogu ugroziti stabilnost domaćega financijskog sustava. Cilj je publikacije informiranje javnosti o najnovijim i najvažnijim kretanjima koja utječu na financijsku stabilnost Republike Hrvatske.

Analize obuhvaćene publikacijom pripremaju se na temelju podataka za kraj tromjesečja na koje se izvještaj odnosi, što bi trebalo rezultirati ažurnijim analizama i ranijim upozorenjima na sistemske ranjivosti i rizike.

Osim toga, publikacija ujedno služi kao kanal redovnog informiranja javnosti o poduzetim makroprudencijalnim aktivnostima i mjerama u Hrvatskoj i usporedivim zemljama te o aktivnostima vezanim uz Europski odbor za sistemske rizike (ESRB). Tekst publikacije može uključivati i kraće analize i okvire u kojima će se analizirati odabrane aktualne teme.

Makroprudencijalna dijagnostika objavljuje se tri puta godišnje (u prvom, trećem i četvrtom tromjesečju), a prvi je put objavljena u veljači 2017. Zbog objavljivanja ove publikacije od 2017. godine publikacija Financijska stabilnost izdaje se jedanput godišnje, i to u drugom tromjesečju.

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 3

Objavljeno: 23.10.2017.
Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika
Datum Listopad 2017.
Godina izdanja I
ISSN 2459-8704