Analize

Objavljeno: 10.11.2015.
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika glavne su publikacije u kojima se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava i raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Osim toga, HNB može izdavati i posebne preporuke koje se tiču očuvanja financijske stabilnosti.

Hrvatska narodna banka sustavno analizira glavne rizike za stabilnost bankovnog sustava koji proizlaze iz makroekonomskog okružja u kojem djeluju kreditne institucije te stanja u glavnim sektorima koji se zadužuju, kao i sposobnost kreditnih institucija da apsorbiraju moguće gubitke u slučaju njihove materijalizacije.

Financijska stabilnost glavna je publikacija u kojoj se prikazuju rezultati provedenih analiza, upozorava na glavne identificirane sistemske rizike za stabilnost ukupnoga financijskog sustava i raspravlja o mjerama koje HNB poduzima radi očuvanja financijske stabilnosti. Zbog dominantne uloge bankarskog sektora u financiranju gospodarstva analiza je usmjerena na taj segment financijskog sustava. 

Publikacija Makroprudencijalna dijagnostika tromjesečna je analiza sistemskih ranjivosti i rizika, na temelju podataka s kraja prethodnog tromjesečja. Naglasak je analize na sažetom prikazu osnovnih pokazatelja strukturnih i kratkoročnih ranjivosti te identificiranju najvažnijih kratkoročnih kretanja koja utječu na financijsku stabilnost Hrvatske u promatranom razdoblju. Uz to se, osim analiziranja potencijalnih okidača koji bi mogli dovesti do materijalizacije rizika u sustavu u kraćem roku, raspravlja i o mjerama i preporukama koje HNB provodi s ciljem očuvanja financijske stabilnosti zemlje. Važne aktualne teme dodatno se obrađuju u analitičkom prilogu publikacije.

Svrha je objavljivanja Financijske stabilnosti i Makroprudencijalne dijagnostike sustavno informiranje sudionika financijskih tržišta, drugih institucija i šire javnosti o ranjivostima i rizicima koji prijete financijskom sustavu kako bi se olakšala njihova identifikacija i bolje razumijevanje te potaknuli svi sudionici na provođenje aktivnosti koje pružaju odgovarajuću zaštitu od posljedica u slučaju materijalizacije tih rizika. Osim toga, želi se povećati i transparentnost u djelovanju HNB-a usmjerenom na smanjenje glavnih ranjivosti i rizika te na jačanje otpornosti financijskog sustava na moguće šokove koji bi imali znatne negativne učinke na gospodarstvo. Također, cilj je publikacija potaknuti i olakšati širu stručnu raspravu o pitanjima povezanima s financijskom stabilnošću. Sve to trebalo bi pridonijeti očuvanju povjerenja u financijski sustav, a time i njegovoj stabilnosti.

Osim analiza, mišljenja i preporuka koje se tiču financijske stabilnosti i sistemskih rizika, objavljivanih u sklopu Financijske stabilnosti, Makroprudencijalne dijagnostike  i ostalih redovitih publikacija, HNB može izdati i posebne preporuke ili upozorenja u kojima skreće pozornost na prepoznate sistemske rizike ili predlaže mjere za njihovo sprječavanje, smanjivanje njihovih posljedica i jačanje otpornosti sustava.

Lista okvira i analitičkih priloga

Objavljeno: 26.2.2019. Ažurirano: 6.6.2024.

Analiza izloženosti banaka nefinancijskim poduzećima vezanima uz poslovne nekretnine
MPD br. 22 veljača 2024., Okvir 1.

Povećanje zaštitnog sloja za sistemski važne kreditne institucije na razini sustava
MPD br. 22 veljača 2024., Okvir 2.

Pooštravanje monetarne politike prelijeva se u snažan rast profitabilnosti banaka
MPD br. 21 listopad 2023., Okvir 1.

Rezultati aktivnosti poduzetih s ciljem informiranja potrošača o kamatnom riziku
MPD br. 20, srpanj 2023., Okvir 1.

Koncepti financijske stabilnosti: sistemski rizici, otpornost, makrobonitetna politika
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 1

Revidiranje hrvatskog indeksa financijskog stresa povodom ulaska Hrvatske u europodručje
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 2

Utjecaj inflacije na kućanstva i njihovu sposobnost otplate duga
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 3

Poduzeća u stečaju
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 4

Što uvođenje eura donosi za banke?
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 5

Kapitalni zahtjevi za kreditne institucije u prudencijalnom i sanacijskom regulatornom okviru
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 6

Ocjena karaktera makrobonitetne politike s pomoću pristupa rast-pri-riziku
FS br. 24, svibanj 2023., Okvir 7

Procjena utjecaja poreza na izvanrednu dobit na banke
MPD br. 19, veljača 2023., Okvir 1.

Revizija ESB-ove metodologije minimalnih stopa za ostale sistemske važne institucije
MPD br. 19, veljača 2023., Okvir 2.

Utjecaj energetskih šokova na poslovanje nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj
MPD br. 18, listopad 2022., Analitički prilog

Koliko su dužnici s kreditima vezanima uz EURIBOR ranjivi u odnosu na promjene kamatnih stopa
MPD br. 18, listopad 2022., Okvir 1

Učinci rata u Ukrajini na financijsku stabilnost u Hrvatskoj – spriječena propast banke u ruskom vlasništvu
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 1

Koliki bi porast troška otplate mogli iskusiti korisnici stambenih i gotovinskih kredita slučaju rasta kamatnih stopa
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 2

Upozorenja i preporuke ESRB-a o srednjoročnim ranjivostima na tržištu stambenih nekretnina
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 3

Poslovanje FinTech poduzeća u Hrvatskoj i utjecaj tehnološke utrke na financijsku stabilnost
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 4

Unapređenje sustava makrobonitetnog testiranja otpornosti – procjena dinamičke bilance
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 5

Kojim se politikama i kako može djelovati na tržište stambenih nekretnina
FS br. 23, svibanj 2022. Okvir 6

Oporavak poslovanja nefinancijskih poduzeća u 2021 . godini
MPD br. 16, veljača 2022., Okvir 1

Unaprjeđenje metodologije utvrđivanja i kalibracije protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala u Republici Hrvatskoj
MPD br. 16, veljača 2022., Okvir 2

Uvjeti kreditiranja potrošača na tržištu stambenih kredita
MPD br. 15, listopad 2021., Okvir 1

Utjecaj mjera potpore na promjene u ciklusu kreditnog rizika
MPD br. 14, srpanj 2021., Analitički prilog

Novi izvor podataka o uvjetima kreditiranja potrošača
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 1

Tržište komercijalnih nekretnina
FS br. 22, svibanj 2021. Analitički prilog

Regionalne razlike u potražnji za nekretninama
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 2

Hrvatska poduzeća s odlikama četvrte industrijske revolucije (I4.0)
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 3

Opstanak poduzeća zombija i rizici za financijsku stabilnost  
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 4

Klimatske promjene i njihova važnost za kreditne institucije
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 5

Makromodeli za prognoziranje neprihodonosnih kredita
FS br. 22, svibanj 2021. Okvir 6

Što stoji iza makrobonitetne mjere o privremenom ograničenju raspodjela?
MPD br. 13, veljača 2021., Okvir 1

Preliminarne informacije o fiskalnim mjerama i moratorijima uvedenima radi ublažavanja posljedica pandemije
MPD br. 12, listopad 2020., Analitički prilog

Recentna kretanja gotovinskih nenamjenskih kredita
FS br. 21, kolovoz 2020., Analitički prikaz

Poslovanje investitora koji kupuju neprihodonosne kredite (NPL investitora) u Republici Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 5

Digitalna transformacija poslovanja kao kanal očuvanja profitabilnosti banaka u Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 4

Tko je tražio potpore HZZ-a za očuvanje radnih mjesta
FS br.21, kolovoz 2020., Okvir 3

Tržište poslovnih nekretnina u Hrvatskoj
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 2

Pregled mjera za pomoć gospodarstvu zbog pandemije koronavirusa
FS br. 21, kolovoz 2020., Okvir 1

Makrobonitetne mjere usmjerene na korisnike kredita
MPD br. 10, veljača 2020., Okvir 1

Komponente i distribucija neto imovine kućanstava u Hrvatskoj
MPD br. 9, rujan 2019., Okvir 1

Neizravno ograničenje iznosa otplate kredita u ovisnosti o dohotku dužnika
MPD br. 8, srpanj 2019., Okvir 1

Financiranje poduzeća visokoga tehnološkog intenziteta iz prerađivačke djelatnosti u zemljama EU-a
MPD br. 8, srpanj 2019., analitički prilog

Agregatni pokazatelj fiskalnog rizika
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 2

Obilježja zaduženih kućanstava u Hrvatskoj
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 3

Državni program subvencioniranja stambenih kredita
FS br. 20, svibanj 2019., Okvir 4

Donosi li intenziviranje rasta gotovinskih nenamjenskih kredita rizike za financijsku stabilnost
MPD br. 7, veljača 2019., Okvir 1

Utjecaj koncentracije bankovnog sustava na financijsku stabilnost
MPD br. 6, listopad 2018., Okvir 1

Smanjenje ranjivosti sektora nefinancijskih poduzeća
MPD br. 6, listopad 2018., analitički prilog

Sistematizirano mjerenje političkih i geopolitičkih rizika: primjer Hrvatske
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 1

Trendovi na europskom tržištu stambenih nekretnina
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 2

Primjena makroprudencijalnih mjera u EU-u i EGP-u povezanih s tržištem stambenih nekretnina
FS br. 19, svibanj 2018., Okvir 3

Pregled korištenja zaštitnog sloja kapitala za ostale sistemski važne (OSV) kreditne institucije u zemljama članicama EU-a, Norveškoj i Islandu
MPD br. 4, veljača 2018., Okvir 1

Protuciklički zaštitni sloj kapitala – PCK – trenutačna primjena sloja u državama EU-a i Europskoga gospodarskog područja
MPD br. 4, veljača 2018., Okvir 2

Međunarodni standard financijskog izvještavanja 9 i njegov mogući utjecaj na financijsku stabilnost
MPD br. 4, veljača 2018., analitički Okvir

Cikličko kretanje kvalitete kredita u Hrvatskoj
MPD br. 3, listopad 2017., Okvir 1

Rizičnost nefinancijskih poduzeća iz djelatnosti pružanja smještaja, pripreme i usluživanja hrane
MPD br. 3, listopad 2017., analitički prilog

Identificiranje Bosne i Hercegovine kao treće zemlje značajne za hrvatski bankarski sektor
MPD br. 2, srpanj 2017., Okvir 1

Mjerenje brzine migracija rejtinga
MPD br. 2, srpanj 2017., analitički prilog

Kretanje ulaganja sektora stanovništva
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 1

Odstupanje cijena stambenih nekretnina od intrinzične vrijednosti u Hrvatskoj
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 2

Promjena strukture izvora financiranja banaka i potencijalni rizici za financijsku stabilnost
FS br. 18, svibanj 2017., Okvir 3

Problematika kamatnog rizika – osvrt na rezultate Ankete o kamatnim stopama
MPD br. 1, veljača 2017., analitički prilog

Tržište kreditnih izvedenica na osnovi nastanka neispunjavanja obveza (engl. Credit Default Swap – CDS)
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 1

Dekompozicija promjene profitabilnosti nefinancijskih poduzeća u Hrvatskoj korištenjem Jeon-Millerove dekompozicije
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 2

Komparativna analiza zaduženosti sektora nefinancijskih poduzeća u EU-u po djelatnostima
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 3

Jedinstvena putovnica i njezin učinak na financijsku stabilnost
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 4

Uvođenje zaštitnog sloja kapitala za ostale sistemski važne kreditne institucije
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 5

Ispitivanje otpornosti kreditnih institucija na stres
FS br. 17, srpanj 2016., Okvir 6

Pregled makroprudencijalnih politika u državama članicama EU-a i Norveškoj
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 1

Bankarstvo u sjeni u Hrvatskoj
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 2

Preliminarna mjerenja rizika koncentracije depozita
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 3

Trošak kapitala banaka
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 4

Međunarodne usporedbe profitabilnosti banaka
FS br. 16, veljača 2016., Okvir 5

Redizajniranje mape sistemskih rizika
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 1

Kamatni rizik u Republici Hrvatskoj
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 2

Preliminarna istraživanja likvidnosti tržišta stambenih nekretnina kao determinante cjenovne dinamike
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 3

Prognoziranje vjerojatnosti neplaćanja obveza nefinancijskih poduzeća s pomoću sektorskih mikromodela s makroekonomskim varijablama
FS br. 15, srpanj 2015., Okvir 4

Odrednice kreditne ponude i potražnje za stanovništvo i poduzeća
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 1

Makroekonomski modeli kreditnog rizika za korporativni sektor i sektor kućanstava
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 2

Uvođenje protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 3

Novi pristup dekompoziciji prinosa na imovinu banaka
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 4

Novi metodološki pristup testiranju otpornosti na stres
FS br. 14, veljača 2015., Okvir 5

Kratak komentar recentne aprecijacije švicarskog franka
FS br. 14, veljača 2015., komentar

Uvođenje zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 1

Zaduženost kućanstava u zemljama EU-a: koliko je još prilagođavanja potrebno
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 2

Model neto prihoda iz poslovanja kreditnih institucija
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 3

Financijski ciklus i kalibracija protucikličkoga zaštitnog sloja kapitala
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 4

Shematski prikaz procedura pri uvođenju zaštitnih slojeva kapitala
FS br. 13, srpanj 2014., Okvir 5

Visokofrekventni pokazatelji financijskog stresa
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 1

Model cijena nekretnina
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 2

Rješavanje pitanja loših kredita banaka u Hrvatskoj
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 3

Ispitivanje kratkoročne otpornosti bankarskog sektora na likvidnosne šokove
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 4

Praćenje sistemskih rizika i oblikovanje makrobonitetne politike
FS br. 12, veljača 2014., Okvir 5

Pokazatelji sistemskog rizika
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 1

Modeli bankovnog financiranja u korporativnom sektoru
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 2

Tržišna moć i stabilnost banaka u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 11, srpanj 2013., Okvir 3

Odrednice neto kamatne marže u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 1

Ocjena učinaka smanjenja kreditnog rejtinga RH na troškove zaduživanja i pristup inozemnom tržištu kapitala
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 2

Unapređenje sustava ranog upozorenja na poteškoće u poslovanju banaka
FS br. 10, siječanj 2013., Okvir 3

Razduživanje banaka majki i tokovi kapitala u Srednjoj i Istočnoj Europi
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 1

Unaprjeđenje metodologije ispitivanja otpornosti kućanstava na makroekonomske i financijske šokove
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 2

Modeliranje zarada banaka u Hrvatskoj
FS br. 9, lipanj 2012., Okvir 3

Financijski uvjeti i realna ekonomska aktivnost
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 1

Ponuda i potražnja na tržištu korporativnih kredita u Hrvatskoj
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 2

Politika ispravaka vrijednosti za loše kredite: kriju li se tu potencijalni izvori nestabilnosti?
FS br. 8, siječanj 2012., Okvir 3

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 1

Veza između kamatnih stopa na kredite poduzećima i rizika zemlje
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 2

Uloga ponude i potražnje u oscilacijama duga kućanstava
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 3

Makroekonomski šokovi i kreditni rizik poduzeća
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 4

Modeli kreditnog rizika za specifične bankovne portfelje
FS br. 7, lipanj 2011., Okvir 5

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 1

Dinamika kreditiranja i gospodarska aktivnost
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 2

Kreditna politika banaka i dug kućanstava u 2009.
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 3

Obrasci kreditiranja poduzeća u kriznim uvjetima
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 4

Materijalizacija valutno induciranoga kreditnog rizika kod kredita vezanih uz švicarski franak
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 5

Modeliranje rizičnosti poslovnih banaka na osnovi kompozitnih CAMELS ocjena
FS br. 6, siječanj 2011., Okvir 6

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 1

Neravnoteža na tržištu kredita
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 2

Utjecaj rasta zaduženosti kućanstava u razdoblju prije izbijanja krize na financijsku stabilnost
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 3

Validacija sustava klasifikacije plasmana primjenom informacija o višestrukim dužnicima
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 4

Materijalizacija kreditnog rizika u zemljama Srednje i Istočne Europe
FS br. 5, srpanj 2010., Okvir 5

Svjetska financijska kriza i priljevi kapitala u zemlje Srednje i Jugoistočne Europe
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 1

Devizno tržište i Okvir monetarne politike u Hrvatskoj
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 2

Međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 3

Otpornost kućanstava na financijske i makroekonomske šokove
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 4

Unapređenje tehnike ispitivanja otpornosti bankarskog sektora
FS br. 4, veljača 2010., Okvir 5

Determinante kretanja premije rizika za europske zemlje s tržištima u nastajanju
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 1

Što utječe na CDS-ove država i banaka prisutnih u regiji Srednje i Istočne Europe?
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 2

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 3

U potrazi za drugorazrednim kreditima u sektoru kućanstava
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 4

Inicijalna mjerenja kreditnog rizika korporativnog sektora
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 5

Revizija metodologije ispitivanja otpornosti bankarskog sektora
FS br. 3, lipanj 2009., Okvir 6

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 1

Determinante cijena nekretnina
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 2

Reputacijski rizik i prekogranična zaraza
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 3

Prudencijalna regulativa i cikličnost kapitaliziranosti banaka u Hrvatskoj
FS br. 2, veljača 2009., Okvir 4

Ocjena utjecaja vanjskih šokova na hrvatsko gospodarstvo
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 1

Optimalne međunarodne pričuve HNB-a
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 2

Preliminarni međusektorski financijski računi za Hrvatsku
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 3

Utjecaj makroekonomskog okružja na kreditni rizik
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 4

Ocjena stabilnosti bankarskog sektora mjerena Z-indeksom
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 5

Ograničenja monetarne politike u malome otvorenome euroiziranom gospodarstvu
FS br. 1, lipanj 2008., Okvir 6