Platni sustavi

Objavljeno: 1.2.2015.

U Republici Hrvatskoj na području platno-prometne infrastrukture postoje dva međubankovna platna sustava za obračun i namiru platnih transakcija u kunama. To su Hrvatski sustav velikih plaćanja i Nacionalni klirinški sustav. Hrvatska narodna banka, u okvirima svoje nadležnosti, prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke iz područja statistike platnih sustava koji operativno djeluju u platno-prometnoj infrastrukturi u RH.