Regulativa

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 3.9.2019.
Glavna pravila usmjerena na zaštitu potrošača korisnika bankovnih i financijskih usluga u RH uspostavljena su zakonima. U nekim situacijama detaljnije odredbe pojedinih zakona pojašnjavaju se odlukama i/ili pravilnicima, a ako se daju neke preporuke ili primjeri dobrih praksi u odnosu na potrošače objavljuju se i smjernice.
 1. Zakon o zaštiti potrošača (NN, br. 41/2014.), i to osobito:
 • odredbe vezane uz pravo na podnošenje prigovora i rok za očitovanje na prigovor (članak 10.),
 • odredbe o nepoštenoj poslovnoj praksi (članci od 30. do 38.),
 • članci o nepoštenim ugovornim odredbama (članci od 49. do 56.),
 • odredbe o sklapanju na daljinu ugovora o prodaji financijskih usluga (članci od 80. do 94.) i
 • odredbe o pravu na kolektivnu zaštitu (članci od 106. do 122.).
   
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača (NN, br. 110/2015.)
 • Neslužbeni pročišćeni tekst Zakona (NN, br. 41/2014.,110/2015. i 14/2019.)
 1. Zakon o potrošačkom kreditiranju (NN, br. 75/2009.)
 1. Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju (NN, br. 101/2017.)
 1. Zakon o kreditnim institucijama, i to:
 1. Zakon o platnom prometu, i to osobito:
 • odredbe o obvezi informiranja korisnika platnih usluga; odredbe o okvirnom ugovoru; odredbe o pravima i obvezama u vezi s pružanjem i korištenjem platnih usluga i odredbe o transakcijskim računima (članci od 8. do 60.).
 1. Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu (NN, br. 70/2017.)
 1. Zakon o elektroničkom novcu
 2. Relevantna EU regulativa