Housing savings banks (ESA 2010)

Published: 28/4/2016

From December 2016, data within the aggregated statistical report are compiled in accordance with ESA 2010 methodology

ASI obavijest

Published: 30/3/2018

Za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).