ASI obavijest

Published: 30/3/2018

Za izvještajna razdoblja od siječnja 2018. tablice su prilagođene Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja 9: „Financijski instrumenti“ („MSFI 9“).


Aggregate non-consolidated monthly statistical report of credit institutions