Statistika odnosa s inozemstvom

Published: 31/1/2015 Modified: 23/11/2022
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka iz područja statistike odnosa s inozemstvom (odluka, uputa, prilozi).

Isplate plaća i drugih naknada nerezidentima

Statističko istraživanje o isplatama plaća, dodataka na plaće i drugih naknada nerezidentima

 

Financijske izvedenice

Statističko istraživanje o ugovorima s karakteristikama financijskih izvedenica sklopljenih s nerezidentima

 

Međunarodne transakcije povezane s građevinskim uslugama

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s građevinskim uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

 

Usluge u platnoj bilanci

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s uslugama za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

 

Poslovi oplemenjivanja s inozemstvom

Statističko istraživanje o poslovima oplemenjivanja s inozemstvom za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

 

Usluge u međunarodnom prijevozu

Statističko istraživanje o uslugama u međunarodnom prijevozu za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

 

Međunarodne transakcije povezane s osiguranjem

Statističko istraživanje o međunarodnim transakcijama povezanim s osiguranjem za potrebe sastavljanja platne bilance Republike Hrvatske.

 

Inozemna izravna i portfeljna ulaganja, kreditni odnosi i depozitni poslovi s inozemstvom

Statističko istraživanje o inozemnim izravnim i portfeljnim ulaganjima za potrebe sastavljanja platne bilance i međunarodne investicijske pozicije Republike Hrvatske te registriranje kreditnih poslova s inozemstvom (kredita odobrenja i zaduženja).

 

Platne kartice inozemnih izdavatelja

Statističko izvještavanje o platnim karticama inozemnih izdavatelja i agregiranim transakcijama po tim karticama