Druga financijska društva

Objavljeno: 1.2.2015.

Druga financijska društva sastoje se od investicijskih fondova osim novčanih fondova, drugih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i vlastitih financijskih institucija i zajmodavaca. Ovdje se nalaze podaci o imovini i obvezama investicijiskih fondova osim novčanih fondova temeljem njihovih redovnih izvješća.