Sanacija

O sanaciji
Hrvatska narodna banka jedno je od sanacijskih tijela u Republici Hrvatskoj.
Sanacijska tijela
Sanacijska tijela jesu tijela koja su u pojedinoj državi članici ovlaštena primjenjivati sanacijske instrumente i izvršavati sanacijske ovlasti.
Regulativa
Uspostava okvira za oporavak i sanaciju kreditnih institucija regulirana je hrvatskim zakonodavstvom i zakonodavstvom EU-a.