Izrada i opskrba

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 15.11.2017.
Hrvatska narodna banka zakoniti je izdavač novčanica i kovanog novca kuna i lipa i odgovorna je za tiskanje novčanica i kovanje kovanog novca. Hrvatska narodna banka organizira i osigurava redovitu opskrbu novčanicama i kovanim novcem na teritoriju Republike Hrvatske putem gotovinskih centara.

Izrada novčanica

S obzirom na godišnje potrebe za novčanicama koje se rabe u redovitoj opskrbi i održavanje primjerene kakvoće novčanica u optjecaju ne postoji ekonomska opravdanost osnivanja vlastite tiskare te se stoga novčanice kuna izrađuju u licenciranim inozemnim tiskarama koje se odabiru u postupku međunarodnog natječaja.

Slijedom navedenoga za izradu novčanica od 1.000, 500, 20 i 10 kuna odabrana je tiskara  Giesecke & Devrient (G&D) iz Münchena, dok je za izradu novčanica od 200, 100 i 50 kuna odabrana tiskara Österreichische Banknoten und Sicherheitsdruck (OeBS) iz Beča.

Izrada kovanog novca

Hrvatska narodna banka, za potrebe izrade kovanog novca, koje se na godišnjoj razini kreću između 80 i 100 milijuna komada, osnovala je kovnicu novca - Hrvatski novčarski zavod d.o.o., Sveta Nedjelja, čiji je suvlasnik zajedno s Vladom Republike Hrvatske.

Opskrba gotovim novcem

Hrvatska narodna banka organizirala je opskrbu gotovim novcem preko gotovinskih centara kod kojih banke podižu gotov novac, pri čemu im se tereti račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci, ili polažu gotov novac u gotovinske centre, pri čemu im se odobrava račun banke u Hrvatskoj narodnoj banci.

Hrvatska narodna banka ugovorno je poslove gotovinskih centara povjerila tvrtki Fina gotovinski servisi d.o.o., čija mreža uključuje osam gotovinskih centara na teritoriju Republike Hrvatske.

Ustrojen gotovinski tijek u Republici Hrvatskoj omogućuje redovitu opskrbu gotovim novcem te održavanje primjerene kakvoće novčanica u optjecaju.

Redistribuiranje

Hrvatska narodna banka propisala je da sve novčanice i sav kovani novac kuna i lipa prije isplate od strane banaka moraju biti obrađeni na strojevima za sortiranje novčanica i kovanog novca kako bi se provjerile njihova kakvoća i autentičnost. Strane novčanice banke su također obvezne prije redistribuiranja obraditi prema postupcima koji su propisani za novčanice i kovani novac kuna i lipa.

Novčanice se sortiraju prema propisanim minimalnim standardima za strojno i ručno sortiranje. Novčanice dobre kakvoće prikladne za promet vraćaju se u optjecaj, dok se neprikladne novčanice (pohabane ili oštećene) izdvajaju iz prometa i uništavaju.