Novčana pošiljka

Objavljeno: 21.1.2016.
Tablice novčane pošiljke prikazuju platne usluge pri kojima se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje.

Metodologija - novčana pošiljka

Objavljeno: 21.1.2016.

Tablica PL1 Usluga novčane pošiljke u RH u kunama

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013.) i pripadajućih Uputa.
U ovom izvještaju prikazane su poslane nacionalne novčane pošiljke kojima je izvor gotov novac kao i novčane pošiljke putem platne kartice ("card to card" i "card to account") izvršene u kunama. Podaci u ovom izvještaju se odnose na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Novčana pošiljka
  Novčana pošiljka jest platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja, i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje. Podatke o novčanim pošiljkama dostavlja Izvještajni obveznik (kreditna institucija i institucija za elektronički novac) koji je pružatelj platne usluge novčane pošiljke u skladu sa Zakonom o platnom prometu (ili nastupa kao zastupnik).
  Uključuje se:
  • izvršenje naloga za plaćanja prema posebnoj shemi koju je kreditna institucija/institucija za elektronički novac razvila za uslugu "Novčana pošiljka" pri čemu o takvoj shemi (rokovima izvršenja) ista mora obavijestiti korisnika platne usluge.
  Ne uključuje se:
  • plaćanje računa putem uplatnice pri čemu se svaki nalog izvršava pojedinačno (uključuje se u Izvješće "Kreditni transfer").
 4. Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account")
  Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account") jest usluga novčane pošiljke koja omogućuje prihvaćanja i/ili slanje novčanih sredstava po načelu s platne kartice na platnu karticu, s platne kartice na račun i s računa na platnu karticu. Transakcije "charge back" ne smatraju se novčanim pošiljkama i nisu uključene u ovaj izvještaj.
 5. Nacionalna platna transakcija
  Nacionalna platna transakcija jest platna transakcija u čijem izvršavanju sudjeluju platiteljev pružatelj usluga plaćanja i pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja ili samo jedan pružatelj platnih usluga koji posluju u Republici Hrvatskoj u skladu sa člankom 5. Zakona o platnom prometu (Narodne novine, broj 133/2009. i 136/2012.).

Tablica PL2 Prekogranične/međunarodne novčane pošiljke

Podaci prikazani u ovom izvještaju prikupljeni su temeljem Odluke o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (Narodne novine, broj 147/2013.) i pripadajućih Uputa. U ovom izvještaju prikazane su poslane i primljene prekogranične/međunarodne novčane pošiljke izvršene u svim valutama preračunato u kune kojima je izvor gotov novac kao i novčane pošiljke putem platne kartice ("card to card" i "card to account"). Podaci u ovom izvještaju se odnose na ukupan broj/vrijednost transakcija tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu. Uključene su platne transakcije izvršene u svim valutama, a u tablici su iznosi prikazani preračunati u kune po tečaju HNB-a na zadnji dan izvještajnog razdoblja.

DEFINICIJE I OPISI

 1. Potrošač
  Potrošač jest fizička osoba koja u ugovorima o platnim uslugama obuhvaćenima Zakonom o platnom prometu (Narodne novine, broj 133/2009. i 136/2012.) djeluje izvan područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja.
 2. Nepotrošač
  Nepotrošač jest pravna ili fizička osoba koja nije potrošač.
  Uključuju se:
  • pravne osobe (npr. trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, zaklade i dr.), obrtnici i druge fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja ili gospodarsku djelatnost kad sklapaju ugovor o platnim uslugama ili ugovor o izdavanju elektroničkog novca unutar područja svoje gospodarske djelatnosti ili slobodnog zanimanja,
  • subjekti koji nemaju pravnu sposobnost, a mogu biti vlasnici računa za plaćanje (npr. tijela državne uprave, predstavništva i dr.).
 3. Novčana pošiljka
  Novčana pošiljka jest platna usluga pri kojoj se primaju novčana sredstva od platitelja, a nije otvoren račun za plaćanje na ime platitelja ili primatelja plaćanja, u svrhu prijenosa odgovarajućeg iznosa novčanih sredstava primatelju plaćanja ili drugom pružatelju platnih usluga za primatelja plaćanja, i/ili se takva novčana sredstva primaju za primatelja plaćanja i stavljaju mu se na raspolaganje. Podatke o novčanim pošiljkama dostavlja Izvještajni obveznik (kreditna institucija i institucija za elektronički novac) koji je pružatelj platne usluge novčane pošiljke u skladu sa Zakonom o platnom prometu (ili nastupa kao zastupnik).
  Uključuje se:
  • izvršenje naloga za plaćanja prema posebnoj shemi koju je kreditna institucija/institucija za elektronički novac razvila za uslugu "Novčana pošiljka" pri čemu o takvoj shemi (rokovima izvršenja) ista mora obavijestiti korisnika platne usluge.
  Ne uključuje se:
  • plaćanje računa putem uplatnice pri čemu se svaki nalog izvršava pojedinačno (uključuje se u Izvješće "Kreditni transfer").
 4. Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account")
  Novčana pošiljka ("card to card" i "card to account") jest usluga novčane pošiljke koja omogućuje prihvaćanja i/ili slanje novčanih sredstava po načelu s platne kartice na platnu karticu, s platne kartice na račun i s računa na platnu karticu. Transakcije "charge back" ne smatraju se novčanim pošiljkama i nisu uključene u ovaj izvještaj.
 5. Prekogranične/međunarodne platne transakcije
  Poslane prekogranične platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je izvršila/poslala kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod koje pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) posluje u EU.
  Poslane međunarodne platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je izvršila/poslala kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod koje pružatelj platnih usluga primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) posluje u trećoj državi.
  Primljene prekogranične platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je primila kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod kojih pružatelj platnih usluga platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) posluje u EU. Primljene međunarodne platne transakcije odnose se na ukupan broj/vrijednost platnih transakcija koje je primila kreditna institucija/institucija za elektronički novac, a kod kojih pružatelj platnih usluga platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) posluje u trećoj državi.
  Poslane i primljene prekogranične i međunarodne platne transakcije definirane su člankom 2. stavkom 1. točkom 31. i 32. Zakona o platnom prometu.

OPIS OSNOVNIH POLJA IZVJEŠTAJA

 1. Poslane prekogranične/međunarodne novčane pošiljke - broj/vrijednost transakcija Poslane prekogranične i međunarodne novčane pošiljke broje se na strani platitelja (pošiljatelja novčane pošiljke) i odnose se na ukupan broj/vrijednost novčanih pošiljki koje je izvršila kreditna institucija/institucija za elektronički novac tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.
 2. Primljene prekogranične/međunarodne novčane pošiljke - broj/vrijednost transakcija Primljene prekogranične i međunarodne novčane pošiljke broje se na strani primatelja plaćanja (primatelja novčane pošiljke) i odnose se na ukupan broj/vrijednost novčanih pošiljki koje je izvršila kreditna institucija/institucija za elektronički novac tijekom izvještajnog razdoblja tj. mjeseca, uključujući prvi i posljednji dan u mjesecu.