Nacrt odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcema

Objavljeno: 17.11.2022.

Nacrtom odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 76.b stavka 2. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), u razdoblju nakon dana uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj, pobliže se uređuje postupanje sa stranim gotovim novcem za koji se sumnja da je krivotvoren.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javnog savjetovanja o Nacrtu odluke o postupanju sa sumnjivim stranim gotovim novcem dostavi na e-adresu gotovina-regulativa@hnb.hr  do 17. prosinca 2022.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javnog savjetovanja i objaviti izvješće o savjetovanju s javnošću, koje sadrži zaprimljene prijedloge i primjedbe te očitovanja s razlozima za neprihvaćanje pojedinih prijedloga i primjedbi.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke

Objavljeno: 9.11.2022.

2020/2011 Europske središnje banke od 1. prosinca 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br.1409/2013 o statistici platnog prometa (ESB/2013/43) (ESB/2020/59) (u daljnjem tekstu: Uredba), a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. Uredba određuje statističke podatke o plaćanjima i platnim sustavima koje Europska središnja banka (u daljnjem tekstu: ESB) prikuplja od nadležnih tijela država članica kako bi ispunila svoju zadaću.

Dana 26. ožujka 2021. Upravno vijeće ESB-a usvojilo je i Smjernicu (EU) 2021/832 Europske središnje banke od 26. ožujka 2021. o izvještajnim zahtjevima za statistiku platnog prometa (ESB/2021/13) (u daljnjem tekstu: Smjernica). Smjernica je objavljena u Službenom listu Europske Unije 11. lipnja 2021. i primjenjuje se od 01. veljače 2022. Smjernica se također odnosi na statistiku platnog prometa te su u njoj utvrđeni izvještajni zahtjevi za nacionalne središnje banke koji se dostavljaju ESB-u.

Slijedom navedenog, Hrvatska narodna banka izradila je nacrt Odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke (u nastavku teksta: Odluka) na temelju članka 43. stavka 2. točke 10. i članka 86. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ("Narodne novine", br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.), članka 10. stavaka 10. i 11. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.) te članka 6. stavaka 8. i 9. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.).

Izvještajni obveznici određeni nacrtom Odluke dužni su dostavljati podatke o statistici platnog prometa u sadržaju određenom u Prilogu III. Uredbe i Prilogu Smjernica te rokovima propisanim nacrtom Odluke. Uredno dostavljeni podaci izvještajnih obveznika trebaju zadovoljiti kontrole i pravila propisana nacrtom Upute za izvješćivanje o statistici platnog prometa.

Nacrtom Odluke je određeno da prvo izvještajno razdoblje za dostavu podataka na temelju ove Odluke počinje 1. siječnja 2023. Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju tromjesečno, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 20. travnja 2023. Za podatke koji se Hrvatskoj narodnoj banci dostavljaju polugodišnje, rok je dostave podataka za prvo izvještajno razdoblje 21. kolovoza 2023.

Istekom roka od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama ("Narodne novine", br. 54/2019. i 75/2020.).

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 9. prosinca 2022., s naznakom da se komentari odnose na nacrt Odluke o obvezi dostavljanja podataka o statistici platnog prometa za potrebe Europske središnje banke.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.