Nacrt Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624

Objavljeno: 25.1.2019.

Nacrtom Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 pobliže se uređuje način provedbe Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624 od 23. listopada 2018 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu postupaka te standardnih obrazaca i predložaka za pružanje informacija za potrebe planova sanacije kreditnih institucija i investicijskih društava u skladu s Direktivom 2014/59/EU Europskog parlamenta i Vijeća i o stavljanju izvan snage Provedbene uredbe Komisije (EU) 2016/1066 (Tekst značajan za EGP) u Republici Hrvatskoj, odnosno način primjene pojednostavljenih obveza iz članka 3. stavka 2. te uredbe. Donošenjem ove odluke trebala bi se postići proporcionalnost u okviru sanacijskog izvješćivanja i smanjiti nepotrebni regulatorni zahtjevi za manje kompleksne i jednostavnije kreditne institucije.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte sanacijsko.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624" do 25. veljače 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.