Nacrt odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Objavljeno: 23.9.2020.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija računovodstveni se okvir za kreditne institucije ažurira s ciljem usklađivanja sa strukturom računa dobiti i gubitka kako je propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) br. 680/2014 (FINREP). Nova struktura bila bi primjenjiva za kraj 2020. godine.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Izmjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 23. listopada 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.