Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

Objavljeno: 11.12.2019.

Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju u izvještajni se sustav uvodi nekoliko promjena manjeg opsega.

Uvodi se novi modalitet za instrumente na strani pasive koji nemaju dospijeće, perpetualne obveznice i/ili slične instrumente, a koji imaju karakteristike dodatnoga osnovnog kapitala u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013.

Dolazi i do drugih, manjih prilagodbi te do izmjena u logičkim kontrolama.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu sbi.upiti@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju" do 11. siječnja 2020. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.