Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

Objavljeno: 13.4.2021.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) kojom se mijenja postojeća Odluka o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja ("Narodne novine", br. 125/2019.).

Pozivamo vas da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge dostavite na adresu elektroničke pošte hsvp@hnb.hr do 11. svibnja 2021. s naznakom da se radi o komentarima na nacrt Odluke o izmjeni Odluke pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

Objavljeno: 13.4.2021.

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava (u nastavku teksta: Nacrt Odluke) kojom se mijenja postojeća Odluka o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava ("Narodne novine", br. 46/2016.).

Pozivamo vas da u sklopu javne rasprave svoje primjedbe i prijedloge dostavite na adresu elektroničke pošte hsvp@hnb.hr do 11. svibnja 2021. s naznakom da se radi o komentarima na nacrt Odluke o izmjeni Odluke pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i na svojoj internetskoj stranici objaviti očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti

Objavljeno: 24.3.2021.

Nacrtom Odluke o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti pobliže se uređuju visina i način održavanja minimalnog zahtjeva za regulatorni kapital i podložne obveze za one kreditne institucije za koje se njihovim sanacijskim planom, u slučaju da Hrvatska narodna banka kao nadležno tijelo utvrdi postojanje uvjeta iz članka 43. stavka 1. Zakona o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava ("Narodne novine", broj 146/20.), predviđa provođenje redovnog postupka zbog insolventnosti.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte sanacijsko.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o MREL-u za KI za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti " do 23. travnja 2021.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt Odluke o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

Objavljeno: 24.3.2021.

Nacrtom Odluke o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije pobliže se uređuju način primjene pojednostavljenih obveza u smislu određivanja sadržaja i detalja sanacijskog plana, sadržaja i detalja informacija koje se od kreditnih institucija traže te učestalost preispitivanja i izmjena sanacijskih planova.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte sanacijsko.izvjescivanje@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije" do 23. travnja 2021.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.