Nacrt odluke o izmjenama odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

Objavljeno: 16.9.2021.

Nacrtom odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija računovodstveni se okvir za kreditne institucije ažurira s ciljem usklađivanja sa strukturom računa dobiti i gubitka kako je propisana Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/451 (FINREP). Uz spomenute promjene u Odluci se provode i usklađivanja naziva stavki izvještaja u skladu s navedenom Uredbom i ostale manje prilagodbe.

Predlaže se da Odluka stupi na snagu 31. prosinca 2021.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr,  s naznakom "Izmjene Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija". Javna rasprava otvorena je do 16. listopada 2021. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela

Objavljeno: 14.9.2021.

Hrvatska narodna banka Odlukom o privremenom ograničenju raspodjela od 14. siječnja 2021. ("Narodne novine", br. 4/2021., u nastavku teksta: Odluka) ograničila je kreditnim institucijama provođenje raspodjela, što uključuje isplatu dividenda i stvaranje obveze isplate dividende, otkup vlastitih dionica te dodjelu varijabilnih primitaka, do 31. prosinca 2021.

Cilj je Odluke  bilo povećanje otpornosti kreditnih institucija i očuvanje stabilnosti financijskog sustava u cjelini u uvjetima visoke neizvjesnosti u vezi s učinkom izvanrednih zdravstvenih i gospodarskih okolnosti na poslovanje kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj.

U skladu s člankom 4. Odluke Hrvatska narodna banka početkom rujna 2021. preispitala je postojanje razloga na temelju kojeg je Odluka donesena, te je ocijenila da su se okolnosti od donošenja Odluke promijenile u mjeri dovoljnoj da opravda prijevremeno ukidanje Odluke od 1. listopada 2021.

Napredak u procjepljivanju stanovništva te općenito povoljnija epidemiološka situacija uoči ljeta 2021. omogućili su ublažavanje epidemioloških mjera. To je uz dobru turističku sezonu ojačalo gospodarski oporavak, osobito u najsnažnije pogođenim djelatnostima, što je vidljivo i u rastu prihoda poduzeća. Također, znatno je smanjen oslonac poduzeća na fiskalne potpore, dok su se izlasci poduzeća s tržišta zadržali na niskoj razini. Kreditne institucije ostale su dobro kapitalizirane tijekom cijeloga promatranog razdoblja, zahvaljujući između ostalog i zadržanim zaradama, a stabilnost poslovanja kreditnih institucija omogućila je neometano financiranje svih domaćih sektora. Uzimajući u obzir sve navedeno, Hrvatska narodna banka ocijenila je da više ne postoji potreba za sveobuhvatnom makrobonitetnom mjerom ograničenja raspodjela te predlaže ukidanje predmetne Odluke.

Umjesto općeg ograničenja raspodjela, u okviru redovne supervizorske procjene profila rizičnosti pojedinačnih kreditnih institucija nastavit će se s posebnom pozornosti pratiti izloženost rizicima, osobito kreditnom riziku, kao i adekvatnost razine kapitala i politike dividenda svake pojedinačne institucije. Također, od kreditnih se institucija očekuje da i nadalje primjenjuju razboritu politiku dividenda, koja će osigurati njihovu sigurnost i stabilnost odnosno dugoročnu održivost poslovanja.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provest će se u trajanju kraćem od 30 dana, odnosno do 24. rujna 2021. zato što je samom Odlukom predviđeno preispitivanje postojanja razloga donošenja Odluke do 30. rujna 2021. i njezino prijevremeno ukidanje, a o čemu je već provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu  mpmjere@hnb.hr s naznakom da se radi o komentarima na Nacrt odluke o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela. Javna rasprava otvorena je do 24. rujna 2021. Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.