Nacrt odluke o registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

Objavljeno: 28.11.2018.

Nacrt odluke o registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je u skladu s člankom 93. stavkom 10. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.), koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018., i člankom 28. stavkom 9. Zakona o elektroničkom novcu ("Narodne novine", br. 64/2018.), koji je stupio na snagu 26. srpnja 2018.

Nacrtom odluke propisuju se način vođenja i sadržaj registra pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca (u nastavku teksta: registar). Podaci o subjektima upisa propisani Nacrtom odluke koji se upisuju u registar utvrđeni su uzimajući u obzir i provedbene tehničke standarde koje kao delegirani akt donosi Europska komisija na temelju članka 15. stavka 5. Direktive (EU) 2015/2366.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 28. prosinca 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Objavljeno: 20.11.2018.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je u skladu s člankom 10. stavkom 11. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.), koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018.

Nacrtom odluke određuju se podaci o prijevarama koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, a isti su sadržajno određeni Smjernicama o izvještajnim zahtjevima za podatke o prijevarama prema članku 96. stavku 6. PSD2 (EBA/GL/2018/05) od 17. rujna 2018. Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) objavljenim na hrvatskom jeziku na mrežnim stranicama EBA-e. Odredbe Nacrta odluke primjenjuju se na sve pružatelje platnih usluga iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 6. Zakona o platnom prometu.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 20. prosinca 2018., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.