Nacrt Odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

Objavljeno: 15.6.2022.

Nacrtom Odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5) (u nastavku teksta: Odluka) stavlja se izvan snage uzajamna primjena mjere makrobonitetne politike koju je donijelo odgovarajuće tijelo Belgije. Navedena mjera više nije na snazi u zemlji donošenja. Također, Odlukom se izvršava usklađivanje s Preporukom Europskog odbora za sistemske rizike od 30. ožujka 2022. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2022/3) prema kojoj se navedena mjera više ne nalazi na popisu mjera koje su preporučene za uzajamno priznanje u drugim državama članicama. Pozivamo vas da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave dostavite na e-adresu mpmjere@hnb.hr do 14. srpnja 2022. s naznakom da je riječ o komentarima na Odluku o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5). Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Predloženo je da navedena Odluka stupi na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".