Nacrt odluke o transakcijskim računima

Objavljeno: 19.4.2019.

Nacrt odluke o transakcijskim računima (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je na temelju članka 74. stavka 3. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.).

Nacrtom odluke utvrđuje se način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama i u Hrvatskoj narodnoj banci te primjena IBAN konstrukcije transakcijskih računa u svrhu izvršenja nacionalnih, prekograničnih i međunarodnih platnih transakcija.

Slijedom navedenoga pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 20. svibnja 2019., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o transakcijskim računima.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

Objavljeno: 17.4.2019.

Glavna promjena u Nacrtu odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove (u nastavku teksta: Nacrt), u odnosu na važeću Odluku o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove, odnosi se na smanjenje broja izravnih kontrola mjenjačkih mjesta ovlaštenih mjenjača s kojima je poslovna banka sklopila ugovor, s dvije na jednu izravnu kontrolu.

Pozivamo javnost da primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu dostavi na e-adresu mjenjaci@hnb.hr, do 18. svibnja 2019.

Nakon isteka navedenog datuma Hrvatska narodna banka razmotrit će sve primjedbe i prijedloge primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Objavljeno: 16.4.2019.

Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama (u nastavku teksta: Nacrt odluke) izrađen je u skladu s člankom 10. stavkom 11. Zakona o platnom prometu ("Narodne novine", br. 66/2018.), koji je stupio na snagu 28. srpnja 2018.

Nacrtom odluke određuju se podaci o prijevarama koje su pružatelji platnih usluga dužni dostaviti Hrvatskoj narodnoj banci, a isti su sadržajno određeni Smjernicama o izvještajnim zahtjevima za podatke o prijevarama prema članku 96. stavku 6. PSD2 (EBA/GL/2018/05) od 17. rujna 2018. Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) objavljenim na hrvatskom jeziku na mrežnim stranicama EBA-e. Odredbe Nacrta odluke primjenjuju se na sve pružatelje platnih usluga iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 5. Zakona o platnom prometu.

Slijedom navedenoga, pozivamo vas da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću dostavite na e-adresu podakti@hnb.hr do 16. svibnja 2019., s naznakom da se komentari odnose na Nacrt odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama.

Nakon isteka savjetovanja sa zainteresiranom javnošću Hrvatska narodna banka razmotrit će sve zaprimljene komentare te na internetskoj stranici objaviti očitovanja o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju dostavljenih primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu

Objavljeno: 2.4.2019.

Nacrtom odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu predlaže se uređivanje visine, načina izračuna i načina plaćanja naknade za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na e-adresu zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu" do 2. svibnja 2019.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.