Nacrt Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Objavljeno: 28.9.2018.

NACRT ODLUKE O

VELIKIM IZLOŽENOSTIMA KREDITNIH INSTITUCIJA

Hrvatska narodna banka pripremila je Nacrt Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija ponajprije u svrhu usklađivanja regulatornog okvira za utvrđivanje povezanih osoba sa Smjernicama o povezanim osobama u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 39. Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2017/15) koje je početkom godine donijelo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo.

S obzirom da se Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 2/2010., 160/2013. i 12/2018.) mijenjala nekoliko puta, radi lakše primjene predlaže se izraditi cjeloviti tekst nove Odluke. Stoga Nacrt Odluke sadrži dosadašnje limite pri utvrđivanju najveće dopuštene izloženosti, ali i proširen okvir za utvrđivanje grupe povezanih osoba. U tom smislu Nacrt Odluke obuhvaća postupak za utvrđivanje grupe povezanih osoba, precizira način utvrđivanja odnosa kontrole te navodi indikatore gospodarske i financijske međupovezanosti, kao i pristup za izloženosti prema središnjoj državi. Korisno je naglasiti da predloženi okvir ne bi trebao dovesti do bitnih odstupanja od dosadašnjeg načina utvrđivanja grupe povezanih osoba.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija" do 31. listopada 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.

Nacrt odluke o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

Objavljeno: 24.9.2018.

NACRT ODLUKE

O MINIMALNOM SADRŽAJU EVIDENCIJE

O STAMBENIM NEKRETNINAMA

Prema odredbi članka 19. stavka 5. Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju ("Narodne novine", br. 101/2017.) Hrvatska narodna banka je dužna donijeti podzakonski propis kojim se pobliže uređuje minimalni sadržaj evidencije kreditne institucije o nekretninama iz područja primjene toga zakona.

Stoga je pripremljen Nacrt odluke o minimalnom sadržaju evidencije kreditnih institucija o stambenim nekretninama kojom se propisuje niz podataka vezanih za nekretninu i uz tu nekretninu odobreni kredit, s ciljem da se uspostavi jedinstven obuhvat informacija o stambenim nekretninama ponajprije kao instrumenata osiguranja tijekom cjelokupnog trajanja ugovornog odnosa, ali i u slučajevima kada su stambene nekretnine predmet kupnje.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt odluke o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama" do 19. listopada 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.