Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

Objavljeno: 18.1.2018.

Odluka o velikim izloženostima kreditnih institucija ("Narodne novine", br. 2/10. i 160/13., u nastavku teksta: Odluka) mijenja se kako bi se provela primjena stavka 2. članka 1. Uredbe (EU) 2017/2395 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o izmjeni Uredbe (EU) br. 575/2013 u pogledu prijelaznih uređenja za ublažavanje učinka uvođenja MSFI-ja 9 na regulatorni kapital te za tretman velikih izloženosti u slučaju određenih izloženosti javnog sektora koje su nominirane u domaćoj valuti bilo koje države članice (Tekst značajan za EGP) kojim se u članku 493. Uredbe (EU) br. 575/2013 dodaje stavak 4.

Navedene odredbe Uredbe (EU) 2017/2395 osigurale su prijelazna uređenja za izuzeće od ograničenja velike izloženosti dostupna za izloženosti određenom dugu javnog sektora država članica koji je nominiran u domaćoj valuti bilo koje države članice. Prijelazno razdoblje traje tri godine počevši od 1. siječnja 2018. za izloženosti te vrste nastale 12. prosinca 2017. ili nakon toga, a izloženosti te vrste nastale prije tog datuma trebalo bi nastaviti priznavati te bi one i dalje trebale biti izuzete od velikih izloženosti.

Pozivamo javnost da svoje primjedbe i prijedloge u sklopu javne rasprave o nacrtu propisa dostavi na adresu elektroničke pošte zoki@hnb.hr, s naznakom "Nacrt Odluke o velikim izloženostima" do 26. siječnja 2018.

Nakon isteka javne rasprave Hrvatska narodna banka razmotrit će sve komentare primljene tijekom javne rasprave i objaviti na svojoj internetskoj stranici očitovanje o eventualnom prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga.