Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

Objavljeno: 4.6.2021.

Hrvatska narodna banka otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Nacrtom odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite (dalje u tekstu: Nacrt odluka).

Nacrt odluke izrađen je temeljem Zakona o sustavu osiguranja depozita ("Narodne novine", broj: 146/20, dalje u tekstu: ZSOD) kojim je Hrvatskoj narodnoj banci obvezna donijeti podzakonski propis u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu toga Zakona.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će petnaest (15) dana s obzirom na potrebu za usklađenošću s izvješćivanjem za pokazatelje Omjer financijske poluge te Omjer neto stabilnih izvora financiranja (NSFR) kako su definirani Uredbom (EU) br. 575/2013. koji stupaju na snagu 28.6.2021.

Mišljenja, prijedloge i komentare na predloženi Nacrt odluke možete dostaviti do 19. lipnja 2021. godine na adresu elektroničke pošte: zoki@hnb.hr, s naznakom Nacrt Odluke o depozitima.

Nacrt Odluke o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama, mrežnim stranicama te o naknadama za nadzor

Objavljeno: 4.6.2021.

Hrvatska narodna banka otvorila je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s Nacrtom Odluke o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama, mrežnim stranicama te o naknadama za nadzor (dalje u tekstu: Nacrt Odluka).

Nacrt Odluke izrađen je temeljem Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju ("Narodne novine", broj: 63/2020, dalje u tekstu: Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402) kojim je nadležnim tijelima dana ovlast za donošenje podzakonskog propisa u roku od godine dana od stupanja na snagu toga Zakona.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajat će petnaest (15) dana s obzirom na nedavne izmjene Uredbe (EU) 2017/2402 o sekuritizaciji  koje su na snazi od 9. travnja 2021. godine i novu ulogu Europske središnje banke koja je proizašla iz navedenih izmjena. Naime, s obzirom da je Hrvatska narodna banka u bliskoj suradnji s Europskom središnjom bankom, bilo je potrebno pričekati razvoj događaja u smislu podjele nadležnosti između nacionalnih nadležnih tijela i Europske središnje banke što izravno utječe i na ovu Odluku. Isto tako, bilo je potrebno osigurati jednoobraznost postupanja s Hrvatskom agencijom za nadzor financijskih usluga s obzirom na podjelu nadležnosti nad provedbom spomenute Uredbe u Republici Hrvatskoj.

Mišljenja, prijedloge i komentare na predloženi Nacrt Odluke možete dostaviti do 19. lipnja 2021. godine na adresu elektroničke pošte: zoki@hnb.hr , s naznakom Nacrt Odluke o resekuritizaciji.