Statistika platnih usluga

Objavljeno: 31.1.2015.
Na ovoj poveznici nalaze se informacije za obveznike izvješćivanja za potrebe prikupljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu.

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Odluka) stupila je na snagu 1. siječnja 2014. godine. Odlukom su propisani izvještajni obveznici, sadržaj, način i rokovi izvještavanja o podacima o platnom prometu i elektroničkom novcu.

Izvještajni obveznici izvještavaju Hrvatsku narodnu banku sukladno Uputi o načinu prikupljanja i sastavljanja te obvezi dostavljanja podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu (u daljnjem tekstu: Uputa) i Uputi za izradu i dostavljanje datoteke sa statističkim podacima platnog prometa i elektroničkog novca (u daljnjem tekstu: SPPR Uputa) koje su sastavni dio Odluke.

Uputom je propisano da se pojedini podaci prikupljaju za nacionalne, prekogranične i međunarodne platne transakcije izvršene u svim valutama.

Izvještajni obveznici prema Odluci su:

  1. kreditna institucija (banka i štedna banka) sa sjedištem u RH,
  2. institucija za elektronički novac sa sjedištem u RH,
  3. institucija za platni promet sa sjedištem u RH,
  4. podružnica kreditne institucije (podružnica banke) iz treće države sa sjedištem u RH,
  5. podružnica institucije za elektronički novac iz treće države sa sjedištem u RH,
  6. podružnica kreditne institucije iz države članice sa sjedištem u RH,
  7. podružnica institucije za elektronički novac iz države članice sa sjedištem u RH,
  8. podružnica institucije za platni promet iz države članice sa sjedištem u RH,
  9. zastupnici pružatelja platnih usluga iz druge države članice sa sjedištem u RH, preko kojih ti pružatelji platnih usluga pružaju platne usluge u RH ako ti zastupnici ujedno imaju odobrenje za pružanje platnih usluga,
  10. Financijska agencija,
  11. vlasnici infrastrukture.

Uputom je propisano sastavljanje i dostavljanje podataka o platnom prometu i elektroničkom novcu kroz 11 Izvješća:

  1. Izvješće "Kreditni transfer";
  2. Izvješće "Novčana pošiljka";
  3. Izvješće "Izravno terećenje";
  4. Izvješće "Odobrenje/terećenje bez naloga";
  5. Izvješće "Gotov novac";
  6. Izvješće "Čekovi i mjenice";
  7. Izvješće "Izdavanje platnih instrumenata";
  8. Izvješće "Računi";
  9. Izvješće "Infrastruktura";
  10. Izvješće "Prihvaćanje platnih instrumenata";
  11. Izvješće "Zakonska ovlast".