Minimalne pričuve

Objavljeno: 1.1.2023.
Europska središnja banka (ESB) zahtijeva od kreditnih institucija osnovanih u europodručju da drže minimalne pričuve na računima kod svojih nacionalnih središnjih banaka (NSB).

Namjera sustava minimalne pričuve jest ostvarivanje ciljeva stabilizacije kamatnih stopa na tržištu novca i stvaranje (ili povećanje) strukturnog manjka likvidnosti. Kako bi se postigao cilj stabilizacije kamatnih stopa, sustav minimalnih pričuva Eurosustava omogućuje institucijama održavanje minimalnih pričuva u prosjeku tijekom razdoblja održavanja.

Kalendar razdoblja održavanja pričuve za svaku godinu objavljuje se unaprijed. Razdoblje održavanja počinje na dan namire glavne operacije refinanciranja nakon sjednice Upravnog vijeća ESB-a na kojoj je unaprijed određeno stajalište monetarne politike, a završava dan prije početka sljedećeg razdoblja održavanja.

Minimalne pričuve obračunavaju se na obveze kreditnih institucija prema nebankarskom sektoru, odnosno stanovništvu, poduzećima i državi. Isključene su obveze prema drugim obveznicima pričuva Eurosustava, ESB-u i NSB-ovima Eurosustava. Stopa pričuve od 1% utvrđena je za obveze s rokom dospijeća do dvije godine, dok se stopa pričuve od 0% odnosi na obveze s duljim rokom dospijeća i repo ugovore.

Sredstva minimalnih pričuva remuneriraju se po stopi od 0%.

 


Više o minimalnim pričuvama na internetskim stranicama ESB-a