SDDS

Objavljeno: 17.11.2017. Ažurirano: 17.11.2017.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, lipanj 2017.

88.699 80.077

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 87.810 80.075

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, lipanj 2017. 84.380 76.947    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 74.979 68.015

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 74.023 67.579

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, lipanj 2017. 72.246 65.957    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 74.979 68.015

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 13.720 12.061

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 88.699 80.077

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2010.=100

M, rujan 2017.

103,6 93,0

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2010.=100

M, rujan 2017.

102,8 101,4

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2010.=100

M, rujan 2017.

- 101,5

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj

2017.

1.633 1.545

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj

2017.

201 253

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, kolovoz 2017.

6.018 5.905

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, listopad 2017.

100,9 100,5

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2010.=100, izvorni indeksi

M, listopad 2017.

103,2 102,9

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

158.056.575 150.088.571

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

152.714.569 150.558.643

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2016.

5.342.006 -470.072

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2016.

8.085.706 7.849.473

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

-2.743.700 -8.319.545

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2016. -2.647.155 -4.447.175    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2016. -106.681 5.180.687    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2016. 2.540.474 9.627.862    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2016. -203.226 1.308.317    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2016.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2016.

160.800.275 158.408.116

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2017.

12.048.947 12.765.507

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2017. 10.836.421

9.794.954

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, rujan 2017. 1.212.526 2.970.553

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, rujan 2017. 180.765 203.725

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2017. 1.031.761 2.766.828

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, rujan 2017. -17.547 -142.559

 

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, rujan 2017. 953.161 -572.899

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2017. 970.708

-430.340

 

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, rujan 2017. 2.002.469 2.336.488    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, rujan 2017. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, rujan 2017. 11.017.186
9.998.679
 
   

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, lipanj 2017. 282.839,4 295.659,5

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, lipanj 2017. 179.197,8 182.246,5

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, lipanj 2017. 19.733,3 18.658,0    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2017. 18.839,4 18.109,9

 

 

             Krediti milijuni kuna T, lipanj 2017. 893,9 548,1    
    Dugoročno milijuni kuna T, lipanj 2017. 159.464,4 163.588,6    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2017. 113.599,1 116.568,1    
              Krediti milijuni kuna T, lipanj 2017. 45.865,4 47.020,5    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, lipanj 2017. 103.641,7 113.413,1    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, lipanj 2017. 157,9 161,0

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2017. 157,9 161,0

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2017. 0,0 0,0

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, lipanj 2017. 103.483,8 113.252,1

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2017. 54.643,6 63.185,6    

                   Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2017. 48.840,2 50.066,4

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, lipanj 2017. 8.337,5 7.234,6    
          Domaća milijuni kuna T, lipanj 2017. 4.830,4 3.546,3    
          Inozemna milijuni kuna T, lipanj 2017. 3.507,0 3.688,3    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, rujan 2017.

95.956,6 96.411,9

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, rujan 2017. 309.637,0 307.796,0

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, rujan 2017. 64.842,4 66.095,6

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, rujan 2017. 3.833,3 3.822,5

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, rujan 2017. 216.247,3 214.901,3

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, rujan 2017. 119.809,5 116.308,9

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, listopad 2017.

74.032,3 75.883,3

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, listopad 2017.

0,1 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, listopad 2017.

953,4 1.007,4

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, listopad 2017.

1,3 1,3

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, listopad 2017.

115.888,6 115.110,4

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, listopad 2017.

15.912,8 15.962,9

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na lombardne kredite 4/

%, na god. razini

M, rujan 2017.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

3. siječnja 2017. 

0,20

0,40

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

3. siječnja 2017.

0,28

0,30    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 24. listopada 2017. 0,30

0,40

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24.studeni 2015.

                  -

      -

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 24. listopada 2017.  0,01 0,01    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 9. kolovoza 2016.

      0,70

         _

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

143,8 -1.541,5

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

6.000,5 5.601,2

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

5.998,7 3.959,7

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

-398,7 -267,0

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

544,3 367,0

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

48,0

62,8

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

443,4 -1.206,8

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

-1.883,3 2.653,8

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

-134,7 -228,1

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

1.298,9 -725,5

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2017.

1.446,5 -2.873,0

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, rujan 2017. 14.954,2 14.648,9 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

10. studenoga 2017.

15.149,1 14.810,7

 

 

     Zlato milijuni EUR

10. studenoga 2017.

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

10. studenoga 2017.

14.779,9 14.442,7    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

10. studenoga 2017.

368,9 367,7    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

10. studenoga 2017.

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, rujan 2017.

-617,2 -607,6

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, rujan 2017.

1.183,9 1.091,7

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, rujan 2017.

1.801,1 1.699,3

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, lipanj 2017.

-33.314,8 -33.823,7   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, lipanj 2017.

40.382,7 43.882,3    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, listopad 2017.

7,507911

7,497115

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2016.

4.170,6

4.203,6

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na lombardne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.