SDDS

Objavljeno: 7.12.2018. Ažurirano: 7.12.2018.
Posebni standard statističkog izvješćivanja utemeljio je MMF kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka.

Posebni standard statističkog izvješćivanja (engl. Special Data Dissemination Standards, SDDS) utemeljio je Međunarodni monetarni fond kako bi usmjerio zemlje članice na primjenjivanje osnovnih načela objavljivanja ekonomskih i financijskih statističkih podataka. SDDS omogućuje raspoloživost pravodobnih i sveobuhvatnih statističkih podataka.

Kalendar objavljivanja podataka

Kategorija podataka i komponente Jedinica mjere

Opažanja

Dodatni podaci Meta- podaci

Kritično razdoblje

Posljednji podaci Pretposljednji podaci

REALNI SEKTOR

DZS  

Nacionalni računi (r)

DZS Objavljeni podaci

DSBB

BDP po rashodnoj metodi u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, rujan 2018.

106.911 96.200

 

 

BDP po rashodnoj metodi u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine 

milijuni kuna

T, rujan 2018. 104.232 94.420

 

 

BDP po rashodnoj metodi, stalne cijene u cijenama prethodne godine,  referentna godina 2010. milijuni kuna T, rujan 2018. 99.110 89.781    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u tekućim cijenama 

milijuni kuna

T, rujan 2018. 85.581 78.913

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima u stalnim cijenama, u cijenama prethodne godine

milijuni kuna

T, rujan 2018. 83.581 77.418

 

 

BRUTO DODANA VRIJEDNOST po djelatnostima, stalne cijene u cijenama prethodne godine, referentna godina 2010. milijuni kuna T, rujan 2018. 80.354 74.428    

BRUTO DODANA VRIJEDNOST u bazičnim cijenama

milijuni kuna

T, rujan 2018. 85.581 78.913

 

 

Porezi na proizvode manje subvencije na proizvode

milijuni kuna

T, rujan 2018. 21.330 17.288

 

 

BDP u tržišnim cijenama

milijuni kuna

T, rujan 2018. 106.911 96.200

 

 

Indeks industrijske proizvodnje (r)                                                          DZS Objavljeni podaci

 

Izvorni indeks

indeks, 2015.=100

M, listopad 2018.

113,3 104,1

 

 

 

Desezonirani indeks

indeks, 2015.=100

M, listopad 2018.

106,3 104,9

 

 

 

Trend-ciklus

indeks, 2015.=100

M, listopad 2018.

- -

 

 

Zaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj 2018.

1.671 1.616

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Nezaposlenost

broj osoba, u tisućama

T, lipanj 2018.

136 186

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Plaće

kune, neto iznos po zaposlenom, mj. prosjek

M, rujan 2018.

6.195 6.264

podaci

 

DSBB

Indeks potrošačkih cijena

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, listopad 2018.

102,5 101,9

DZS Objavljeni podaci

DSBB

Indeks proizvođačkih cijena industrije

indeks, 2015.=100, izvorni indeksi

M, listopad 2018.

101,4 101,1

DZS Objavljeni podaci

DSBB

FISKALNI SEKTOR Min. fin.  

Operacije državnog sektora  1/ (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

161.906.779 158.056.575

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

155.436.095 152.714.569

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

G, 2017.

6.470.684 5.342.006

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

G, 2017.

7.215.850 8.085.706

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

-745.166 -2.743.700

 

 

  Neto stjecanja financijske imovine osim novca tisuće kuna G, 2017. 7.545.644 -2.647.155    
  Neto zaduživanje (obveze) tisuće kuna G, 2017. 10.663.576 -106.681    
  Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom toku tisuće kuna G, 2017. 3.117.932 2.540.474    
  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna G, 2017. 2.372.766 -203.226    

 

 Statističko odstupanje

tisuće kuna

G, 2017.

0 0

 

 

 

Memorandumske stavke

 

 

   

 

 

 

 Ukupni rashodi po novčanom toku

tisuće kuna

G, 2017.

162.651.945 160.800.275

 

 

Operacije središnje države  1/ (p)  (duže vremenske serije)

 

 

 

 

 

DSBB

 

Primici od operativnih aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2018.

11.840.049 13.725.728

 

 

 

Plaćanja za operativne aktivnosti po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2018. 11.289.873

10.136.328

 

 

 

Neto priljev novca od operativnih aktivnosti

tisuće kuna

M, rujan 2018. 550.176 3.589.400

 

 

 

Neto odljev novca za ulaganja u nefinancijsku imovinu

tisuće kuna

M, rujan 2018. 256.082 580.514

 

 

 

Višak (+) / manjak (–)  po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2018. 294.094 3.008.886

 

 

 

Neto stjecanja financijske imovine osim novca

tisuće kuna

M, rujan 2018. 79.761 2.801  

 

 

Neto zaduživanje (obveze)

tisuće kuna

M, rujan 2018. -310.551 -634.717

 

 

 

Aktivnosti financiranja, neto priljev po novčanom tijeku

tisuće kuna

M, rujan 2018.

-390.312 -637.518  

 

  Neto promjena u stanju novca tisuće kuna M, rujan 2018. -96.218 2.371.368    
  Statističko odstupanje tisuće kuna M, rujan 2018. 0 0    
  Memorandumske stavke            
  Ukupni rashodi po novčanom tijeku tisuće kuna M, rujan 2018. 11.545.955 10.716.842    

Dug središnje države

 

 

 

 

 

DSBB

 

Ukupni dug (r)

milijuni kuna

T, lipanj 2018. 279.733,6 276.486,2

 

 

 

   Domaće zaduživanje (prema izvornom dospijeću)

milijuni kuna T, lipanj 2018. 171.322,9 168.176,1

 

 

    Kratkoročno milijuni kuna T, lipanj 2018. 13.383,1 15.066,5    

 

 

        Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2018. 12.263,4 14.009,9

 

 

             Krediti milijuni kuna T, lipanj 2018. 1.119,7 1.056,6    
    Dugoročno milijuni kuna T, lipanj 2018. 157.939,7 153.109,6    
             Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2018. 121.379,6 118.067,6    
              Krediti milijuni kuna T, lipanj 2018. 36.560,1 35.042,0    
       Strano zaduživanje (prema izvornom    dospijeću) milijuni kuna T, lipanj 2018. 108.410,7 108.310,1    

 

 

Kratkoročno

milijuni kuna T, lipanj 2018. 97,4 291,0

 

 

 

                 Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri

milijuni kuna T, lipanj 2018. 23,6 23,4

 

 

 

 

          Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2018. 73,8 267,6

 

 

 

 

Dugoročno

milijuni kuna T, lipanj 2018. 108.313,3 108.019,2

 

 

                  Dugoročni dužnički vrijednosni papiri milijuni kuna T, lipanj 2018. 63.077,7 61.345,3    

                   Krediti

milijuni kuna T, lipanj 2018. 45.235,6 46.673,9

 

 

  Izdana jamstva središnje države  milijuni kuna T, lipanj 2018. 11.076,6 11.042,0    
          Domaća milijuni kuna T, lipanj 2018. 5.510,9 5.259,9    
          Inozemna milijuni kuna T, lipanj 2018. 5.565,7 5.782,1    
FINANCIJSKI SEKTOR  VAŽNO: Informacija o novoj metodologiji kompilacije monetarne statistike Bilten HNB-a  
  Bilanca monetarnih institucija   (duže vremenske serije; detaljniji prikaz) DSBB

 

Monetarni agregati

 

 

 

 

 

 

 

 

M1

milijuni kuna

M, listopad 2018.

113.063,8 115.502,2

 

 

 

 

M4

milijuni kuna

M, listopad 2018. 323.275,8 325.077,1

 

 

 

Potraživanja od središnje države i fondova socijalne sigurnosti (neto)

milijuni kuna

M, listopad 2018. 56.945,9 58.926,3

 

 

 

Potraživanja od lokalne države

milijuni kuna

M, listopad 2018. 4.127,4 3.973,7

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora 2/

milijuni kuna

M, listopad 2018. 219.390,8 218.849,9

 

 

 

Inozemna aktiva (neto)

milijuni kuna

M, listopad 2018. 136.799,5 138.176,7

 

 

  Bilanca središnje banke  (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

Primarni novac

milijuni kuna

M, listopad 2018.

86.914,1 88.582,1

 

 

 

Potraživanja od središnje države 3/

milijuni kuna

M, listopad 2018.

0,1 0,0

 

 

 

Potraživanja od kreditnih institucija

milijuni kuna

M, listopad 2018.

1.064,4 1.064,5

 

 

 

Potraživanja od ostalih domaćih sektora

milijuni kuna

M, listopad 2018.

1,0 1,0

 

 

 

Inozemna aktiva

milijuni kuna

M, listopad 2018.

122.846,2 126.246,8

 

 

 

Inozemna pasiva

milijuni kuna

M, listopad 2018.

11.270,7 15.360,0

 

 

Kamatne stope (duža vremenska serija; detaljniji prikaz)           DSBB

 

na prekonoćne kredite 4/

%, na god. razini

M, studeni 2018.

2,50 2,50

 

 

 

na BZ HNB-a (u kunama)

 

 

 

 

 

 

 

 

– rok dospijeća 35 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -

 

 

 

na  BZ HNB-a (u stranoj valuti)

 

 

   

 

 

    – rok dospijeća 35 dana %, na god. razini M, studeni  2014. - -    

 

 

– rok dospijeća 63 dana

%, na god. razini

M, studeni  2014.

- -  

 

 

Trezorski zapisi MF-a – rezultati  aukcija 5/

 

 

 

 

 

 

  u kunama            
      – rok dospijeća 91 dan %, na god. razini

3. siječnja 2017. 

0,20

0,40

   
      – rok dospijeća 182 dana %, na god. razini

5. lipnja  2018.

0,06

0,25    
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 4. prosinca 2018. 0,09

0,09

   
      – rok dospijeća 728 dana %, na god. razini 24. studeni 2015.

-

-

   
  indeksirani u eurima        
      – rok dospijeća 364 dana %, na god. razini 4. prosinca 2018.  0,00 0,00    
  u eurima        
      – rok dospijeća 455 dana %, na god. razini 6. studeni 2017.

0,10

0,70

   

 

Obveznice 
 (Popis međunarodnih obveznica koje je izdala Republika Hrvatska)

 

 

Burza

INDEKS CIJENA DIONICA

 

 

 

CROBEX

DSBB

EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM

Važno: Informacija o novoj metodologiji kompilacije statistike platne bilance, stanja međunarodnih ulaganja i inozemnog duga

Bilten HNB-a  
Platna bilanca           DSBB

 

Saldo računa tekućih transakcija

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

212,1 -2.003,5

 

 

 

Uvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

6.556,9 6.086,5

 

 

 

Izvoz robe i usluga

milijuni EUR

T, lipanj 2018..

6.646,5 4.020,6

 

 

 

Neto primarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

-324,8 -274,5

 

 

 

Neto sekundarni dohodak

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

447,3 336,9

 

 

 

Kapitalne transakcije

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

183,7

117,0

 

 

 

Financijske transakcije (uključujući pričuve)

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

864,4 -1.219,5

 

 

 

Međunarodne pričuve (promjena)

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

25,0 785,8

 

 

 

Izravna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

-260,8 -400,8

 

 

 

Portfeljna ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

-322,7 20,1

 

 

 

Ostala ulaganja (neto)

milijuni EUR

T, lipanj 2018.

1.419,1 -1.609,9

 

 

Međunarodne pričuve (SDDS/CGFS međunarodne pričuve i devizna likvidnost) milijuni EUR M, listopad 2018. 16.179,0 16.637,9 HNB statistički podaci DSBB

 

Ukupno bruto međunarodne pričuve (podatak se objavljuje tjedno, svakog petka)

milijuni EUR

30. studenoga 2018.

17.008,9 17.144,1

 

 

     Zlato milijuni EUR

30. studenoga 2018.

0,0 0,0    
     Devize milijuni EUR

30. studenoga 2018.

16.637,1 16.774,4    
     Posebna prava vučenja milijuni EUR

30. studenoga 2018.

371,5 369.4    
     Pričuvna pozicija u MMF-u milijuni EUR

30. studenoga 2018.

0,3 0,3    
Trgovina robom           DSBB

 

Saldo robne razmjene (p)

milijuni EUR

M, listopad 2018.

-797,9 -692,8

 

 

 

 

Ukupan izvoz (p)

milijuni EUR

M, listopad 2018.

1.381,7 1.223,4

 

 

 

 

Ukupan uvoz (p)

milijuni EUR

M, listopad 2018.

2.179,6 1.916,2

 

 

Stanje međunarodnih ulaganja milijuni EUR

T, lipanj 2018.

-30.248,5 -31.322,7   DSBB
Stanje inozemnog duga milijuni EUR

T, lipanj 2018.

40.141,7 40.593,7    

Valutni tečaj

EUR/HRK (kraj razdoblja)

M, studeni 2018.

7,416001

7,425859

Tečajna lista HNB-a

  DSBB

STANOVNIŠTVO (r)(p)

tisuće

G, 2017.

4.124,5

4.174,3

 

 

Kratice: G – godišnji podatak; T – podatak za tromjesečno razdoblje; M – mjesečni podatak

(p) privremeni podaci
(r) revidirani podatak – pretposljednji podaci

1  Za objavljivanje podataka Hrvatska rabi opciju fleksibilnosti.
2  Uključujući potraživanja od ostalih financijskih posrednika, pomoćnih financijskih institucija i društava za osiguranje i mirovinskih fondova.
3  Nema potraživanja od lokalne države.
4  Kamatna stopa na prekonoćne kredite utvrđuje se posebnim odlukama Savjeta Hrvatske narodne banke.
5  Rezultati aukcija trezorskih zapisa MF-a objavljuju se putem Reutersa te u Mjesečnom statističkom prikazu Ministarstva financija.