Pristupačnost

Objavljeno: 14.7.2015. Ažurirano: 1.1.2023.

Izjava o pristupačnosti

Hrvatska narodna banka nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora ("Narodne novine", br. 17/2019., u nastavku teksta: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2. 12. 2016., u nastavku teksta Direktiva (EU) 2016/2102).

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na internetske stranice na mrežnom mjestu https://www.hnb.hr i https://euro.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ove internetske stranice djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je u smislu zahtjeva za osiguranje pristupačnosti iz sljedećih razloga:

Mogućnost opažanja

Korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta ni kontrasta. Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala. Dio slika i datoteka te pojedine poveznice nemaju prikladan tekstualni opis (alt tekst). Pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje. Postoji dio slika koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.

Operabilnost

Korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama.

Hrvatska narodna banka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 21. rujna 2020., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je utvrđen Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju predloška izjave o pristupačnosti u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12. 10. 2018.).

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka redovito će revidirati ovu izjavu nakon otklanjanja razloga nepristupačnosti pojedinih sadržaja.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Upite u vezi s pristupačnošću internetske stranice https://www.hnb.hr/ korisnici mogu uputiti:

  • elektroničkom poštom na adresu: info@hnb.hr
  • telefonom: + 385 1 4590 337
  • poštom: Hrvatska narodna banka, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske jest tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovim mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje telefonom na broj + 385 1 2099 120 ili putem elektroničke pošte na adresu: pristupacnost@pristupinfo.hr.