Kalendar publikacija

Objavljeno: 30.6.2015.
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dana prije.
KALENDAR PUBLIKACIJA
studeni 2018.

30.11.

pet

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2018. 

28.11.

sri

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2018. 

5.11.

pon

Standardni prezentacijski format