Kalendar publikacija

Objavljeno: 30.6.2015.
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dana prije.
KALENDAR PUBLIKACIJA
rujan 2017.

28.9.

čet

Platne transakcije i računi - 2015 

14.9.

čet

Bilten, br. 236