Kalendar publikacija

Objavljeno: 30.6.2015.
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dana prije.
KALENDAR PUBLIKACIJA
ožujak 2019.

29.3.

pet

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2019. 

29.3.

pet

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2018