Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2020.

Datum 30.10.2020.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2020.

Datum 30.9.2020.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2020.

Datum 30.9.2020.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2020.

Datum 31.8.2020.

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2020.

Datum 31.7.2020.

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2020.

Datum 30.6.2020.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2020.

Datum 30.6.2020.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2020.

Datum 29.5.2020.

Komentar monetarnih kretanja za ožujak 2020.

Datum 30.4.2020.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2019.

Datum 31.3.2020.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2020.

Datum 31.3.2020.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2020.

Datum 28.2.2020.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2019.

Datum 31.1.2020.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za treće tromjesečje 2019.

Datum 31.12.2019.

Komentar monetarnih kretanja za studeni 2019.

Datum 31.12.2019.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2019.

Datum 29.11.2019.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2019.

Datum 31.10.2019.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2019.

Datum 30.9.2019.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2019.

Datum 30.9.2019.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2019.

Datum 30.8.2019.