Komentari statističkih objava

Objavljeno: 2.2.2017.

Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2018.

Datum 30.11.2018.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2018.

Datum 31.10.2018.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2018.

Datum 28.9.2018.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2018.

Datum 28.9.2018.

Komentar monetarnih kretanja za srpanj 2018.

Datum 31.8.2018.

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2018.

Datum 31.7.2018.

Komentar monetarnih kretanja za svibanj 2018.

Datum 29.6.2018.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za prvo tromjesečje 2018.

Datum 29.6.2018.

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2018.

Datum 30.5.2018.

Komentar monetarnih kretanja za ožujak 2018.

Datum 30.4.2018.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za četvrto tromjesečje 2017.

Datum 30.3.2018.

Komentar monetarnih kretanja za veljaču 2018.

Datum 30.3.2018.

Komentar monetarnih kretanja za siječanj 2018.

Datum 28.2.2018.

Komentar monetarnih kretanja za prosinac 2017.

Datum 31.1.2018.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za treće tromjesečje 2017.

Datum 29.12.2017.

Komentar monetarnih kretanja za studeni 2017.

Datum 29.12.2017.

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2017.

Datum 30.11.2017.

Komentar monetarnih kretanja za rujan 2017.

Datum 31.10.2017.

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2017.

Datum 30.9.2017.

Komentar monetarnih kretanja za kolovoz 2017.

Datum 29.9.2017.