Konsolidirana_bilanca_MFI-ja

Konsolidirana bilanca MFI-ja

Objavljeno: 1.2.2015. Ažurirano: 30.11.2017.

Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija prikazuje konsolidirane podatke iz Bilance Hrvatske narodne banke i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija.

Pri objavi podataka konsolidirane bilance MFI-ja za listopad 2017. izvršena je revizija serije podataka od prosinca 2010. godine nadalje. Revizija je provedena zbog primjene dinamičke sektorske klasifikacije institucionalnih jedinica u skladu sa službenom sektorskom klasifikacijom koju je objavio DZS te naknadnih promjena u zaprimljenim podacima od izvještajnih institucija. Učinci revizije nisu materijalno značajni.

Revidirane serije podataka objavljene su 30. studenoga 2017.

Metodologija

Objavljeno: 3.12.2015.

Tablica B1 Konsolidirana bilanca monetarnih financijskih institucija

Bilanca monetarnih financijskih institucija prikazuje konsolidirane podatke iz Bilance Hrvatske narodne banke (Tablica C1) i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija (Tablica D1).
Počevši od ožujka 2013. provedena je revizija svih stavki od srpnja 1999. nadalje tako da su u podacima, uz Hrvatsku narodnu banku, banke i štedne banke, obuhvaćene i stambene štedionice. Počevši od veljače 2015. provedena je revizija svih podataka, i to: od 31. prosinca 2010. u dijelu koji se odnosi na sektorsku klasifikaciju institucionalnih jedinica i promjenu metodološkog tretmana kunskih pozicija s valutnom klauzulom i od 31. prosinca 2011. u dijelu koji se odnosi na proširenje obuhvata drugih monetarnih financijskih institucija (uključivanje novčanih fondova). Inozemna aktiva (neto) jest razlika između zbroja inozemnih aktiva Hrvatske narodne banke i drugih monetarnih financijskih institucija i zbroja inozemnih pasiva Hrvatske narodne banke i drugih monetarnih financijskih institucija.
Plasmani su zbroj odgovarajućih stavki iz Bilance Hrvatske narodne banke i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, s tim da su potraživanja od središnje države iskazana neto, tj. umanjena za depozite središnje države kod Hrvatske narodne banke i kod drugih monetarnih financijskih institucija.
Novčana masa je zbroj gotovog novca izvan kreditnih institucija, depozita ostalih financijskih institucija kod Hrvatske narodne banke i depozitnog novca kod kreditnih institucija (stavka Depozitni novac iz Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, Tablica D1).
Stavke Štedni i oročeni depoziti, Devizni depoziti te Obveznice i instrumenti tržišta novca u cijelosti su preuzete iz Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija, dok je stavka Ograničeni i blokirani depoziti zbroj pripadnih stavki iz Bilance Hrvatske narodne banke (isključujući blokirane depozite kreditnih institucija kod Hrvatske narodne banke) i Konsolidirane bilance drugih monetarnih financijskih institucija. Izdani udjeli odnose se na izdane udjele novčanih fondova. Ostalo (neto) jesu neraspoređene stavke pasive umanjene za neraspoređene stavke aktive.