Reproduciranje

Objavljeno: 6.4.2021.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, člankom 24., Hrvatska narodna banka nositelj je svih imovinskih autorskih prava na novčanicama i optjecajnome kovanom novcu koji glase na kune i lipe (u nastavku teksta: gotov novac kune). Reproduciranje gotovog novca kune nije dopušteno bez prethodnog pristanka Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka, na zahtjev osobe koja namjerava reproducirati novčanice kune, daje prethodno odobrenje za reproduciranje novčanica kune u sljedećim slučajevima:

 1. za fotografije, crteže, slike, filmove i, općenito, bilo koje djelo za koje sama novčanica ili njezina reprodukcija nema središnje značenje
 2. za reprodukciju jedne strane novčanica, pod uvjetom da veličina reprodukcije bude jednaka ili veća od 125% dužine i širine autentične novčanice istog apoena ili jednaka ili manja od 75% dužine i širine autentične novčanice istog apoena, bez obzira na materijal koji se rabi za reprodukciju
 3. za obostranu reprodukciju novčanica pod uvjetom da veličina reprodukcije bude jednaka ili veća od 200% dužine i širine autentične novčanice istog apoena ili jednaka ili manja od 50% dužine i širine autentične novčanice istog apoena, bez obzira na materijal koji se rabi za reprodukciju
 4. za reprodukciju pojedinih elemenata dizajna novčanica, pod uvjetom da pojedini element dizajna nije prikazan na pozadini nalik novčanicama kune
 5. za reprodukciju jedne strane novčanice kojom je prikazan dio lica ili naličja novčanice pod uvjetom da je takav dio manji od 33% lica ili naličja autentične novčanice istog apoena, za reprodukcije na materijalima koji izgledaju bitno drugačije od materijala koji se koristi za izradu novčanice 
 6. za nematerijalnu reprodukciju u elektroničkom obliku, uvjetovanu sljedećim kriterijima:
  • riječ "SPECIMEN" vidljiva je dijagonalno preko lica reprodukcije novčanice u jasno čitljivom fontu
  • riječ "UZORAK" vidljiva je dijagonalno preko naličja reprodukcije novčanice u jasno čitljivom fontu
  • dužina riječi "SPECIMEN" i/ili "UZORAK" mora zauzimati najmanje 75% dužine reprodukcije, a visina najmanje 15% od širine reprodukcije i biti u boji koja je kontrastna dominantnoj boji novčanica 
  • rezolucija elektroničke reprodukcije u njezinoj izvornoj veličini ne smije prelaziti 72 tpi.

Hrvatska narodna banka, na zahtjev osobe koja namjerava reproducirati kovani novac kune, daje prethodno odobrenje za reproduciranje kovanog novca kune u sljedećim slučajevima:

 1. za fotografije, crteže, slike, filmove i, općenito, bilo koje djelo za koje sam kovani novac ili njegova reprodukcija nema središnje značenje
 2. za reprodukcije na materijalima koji se jasno razlikuju, odnosno izgledaju bitno drugačije od materijala koji se koristi za izradu kovanog novca
 3. za nematerijalnu reprodukciju u elektroničkom obliku čija rezolucija ne smije prelaziti 72 tpi.

Što je potrebno za pokretanje postupka za izdavanje rješenja za odobrenje reproduciranja gotovog novca kune?

Postupak izdavanja rješenja za odobrenje reproduciranja gotovog novca kune vodi se pred Hrvatskom narodnom bankom kao upravni postupak, u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku (NN, br. 47/2009.). U skladu s navedenim zakonom prije reproduciranja gotovog novca kune potrebno je podnijeti zahtjev o kojem će Hrvatska narodna banka odlučiti u propisanom roku.

U zahtjevu je potrebno navesti apoene, godine izdanja gotovog novca kune koji se namjerava reproducirati kao i to namjerava li se reproducirati lice ili naličje, odnosno lice i naličje gotovog novca kune. Također je potrebno navesti za što se planira koristiti reprodukcija.

Zahtjev se podnosi poštom na adresu:

Hrvatska narodna banka
Direkcija nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja, analizu novčanica i analizu kovanog novca
Trg hrvatskih velikana 3
p. p. 859
10000 Zagreb