Reproduciranje

Objavljeno: 31.1.2015.

U skladu sa Zakonom o Hrvatskoj narodnoj banci, člankom 24., Hrvatska narodna banka nositelj je svih imovinskih autorskih prava na novčanicama i optjecajnome kovanom novcu koji glase na kune i lipe. Reproduciranje novčanica i optjecajnoga kovanog novca koji glase na kune i lipe nije dopušteno bez prethodnog pristanka Hrvatske narodne banke.

Hrvatska narodna banka odobrava reproduciranje novčanica koje je izdala samo kada prikaz novčanice ili njezina reprodukcija nema središnje značenje, a za fotografije, crteže, slike, filmove i općenito bilo koje djelo koje ne sadržava uvećanu verziju dizajna novčanice, ako je duljina i širina reprodukcije uvećana za više od 125% ili umanjena za manje od 75%, bez obzira na materijal koji se rabi za reprodukciju.

Hrvatska narodna banka mora odobriti svaki način reproduciranja te u slučaju povrede neotuđivih moralnih prava autora dizajna novčanica to odobrenje može u bilo kojem trenutku povući.