EuroNKSInst

Objavljeno: 1.1.2023. Ažurirano: 26.6.2023.
EuroNKSInst platni je sustav za izvršavanje platnih transakcija u eurima, između platitelja i primatelja plaćanja, u gotovo realnom vremenu (SEPA instant kreditni transfer)

SEPA instant kreditni transfer jest kreditni transfer koji se izvršava u vrlo kratkom roku (u gotovo realnom vremenu, u samo nekoliko sekundi) – 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini (24/7/365).

Navedeno vrijeme uključuje terećenje IBAN računa platitelja, izvršenje međubankovnog obračuna zadane instant platne transakcije i odobrenje IBAN računa primatelja plaćanja.

Vlasnik i upravitelj EuroNKSInst platnog sustava jest Financijska agencija (Fina).

Fina je dužna osigurati svakodobno sigurno i stabilno funkcioniranje sustava EuroNKSlnst u skladu s načelima za financijske infrastrukture i ostalim međunarodno prihvaćenim standardima.

Uslugu izvršenja instant kreditnih transfera u eurima mogu koristiti klijenti onih banaka koje su sudionice EuroNKSInst platnog sustava, i to različitim kanalima plaćanja.

Instant platne transakcije u eurima izvršavaju se do iznosa raspoloživih novčanih sredstava na obračunskom računu banke u EuroNKSInst-u. Raspoloživa novčana sredstva banke na njezinu obračunskom računu  čini iznos novčanih sredstava koje banka izdvaja kao pokriće za izvršenje instant platnih transakcija kod Hrvatske narodne banke uvećano za izvršene instant platne transakcije u korist obračunskog računa banke u EuroNKSInst-u te umanjeno za izvršene instant platne transakcije na teret obračunskog računa banke u EuroNKSInst-u.

Obračunski dan platnog sustava EuroNKSInst jednak je kalendarskom danu.

U razdoblju od početka 2023. godine platni sustav EuroNKSInst za sudionike sustava osigurao je namiru nacionalnih instant plaćanja u eurima.

Potpuna primjena SEPA sheme za instant kreditni transfer (SCT Inst) postignuta je pristupanjem EuroNKSInst sustava i njegovih sudionika TIPS-u (engl. TARGET Instant Payment Settlement) 24. lipnja 2023.

Navedeno sudjelovanje u TIPS usluzi omogućuje potpunu dostupnost i interoperabilnost EuroNKSInst sustava i njegovih sudionika putem otvorenih TIPS namjenskih novčanih računa (TIPS DCA) te potpunu realizaciju modela koji osigurava i namiru prekograničnih instant plaćanja u eurima u EuroNKSInst-u.

Dokumentacija i korisne poveznice:

EuroNKSInst – Financijska agencija (FINA)