Apoeni euronovčanica

Objavljeno: 1.1.2023.

U optjecaju su dvije serije euronovčanica.
Prva se serija sastoji od sedam apoena (5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 eura), a druga, koja se još naziva serija Europa, ima iste apoene osim apoena od 500 eura. Taj se apoen više ne tiska, no i dalje se može upotrebljavati kao sredstvo plaćanja.

Bez obzira na seriju svaki apoen euronovčanice vizualno je prepoznatljiv po dominantnoj boji i arhitektonskom motivu. Dimenzije euronovčanica prve i druge serije apoena 5, 10, 20 i 50 eura identične su, a dimenzije se novčanica od 100 i 200 eura prve i druge serije razlikuju.

Prva serija

Serija Europa