Stambene štedionice ESA 2010

Stambene štedionice ESA 2010

Objavljeno: 28.4.2016.
Od svibnja 2016. godine podaci u sklopu agregiranog statističkog izvješća sastavljaju se u skladu s ESA 2010 metodologijom.

Agregirana nekonsolidirana mjesečna bilanca stambenih štedionica