Pregledi

Objavljeno: 31.1.2015.

Pregledi su povremena publikacija Hrvatske narodne banke u kojoj se objavljuju stručni radovi zaposlenika Banke i vanjskih suradnika.

Prvi broj povremene publikacije Pregledi P-1 objavljen je u prosincu 1999.

Trgovinski tijekovi između Hrvatske i inozemstva od ulaska u EU do izbijanja pandemije koronavirusa

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2021.
Broj P-47
Autor Gorana Lukinić Čardić, Domagoj Šelebaj

20. godišnjica eura: zašto se neke zemlje još ne žele pridružiti?

Publikacija Pregledi
Datum Lipanj 2021.
Broj P-49
Autor Milan Deskar-Škrbić, Davor Kunovac

Predstavljamo makroekonometrijski model za Hrvatsku (PACMAN)

Publikacija Pregledi
Datum Veljača 2021.
Broj S-41
Autori Ozana Nadoveza Jelić i Rafael Ravnik

Digitalizacija – rezultati ankete hrvatskih banaka u 2019.

Publikacija Pregledi
Datum Prosinac 2020.
Broj P-48
Autor Slaven Smojver, Ivana Jolić

Poteškoće europskih banaka tijekom globalne financijske krize – uloga tokova kapitala

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2020.
Broj P-46
Autor Mislav Brkić

Međunarodne pričuve, tečajne razlike i financijski rezultat poslovanja HNB-a

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2019.
Broj P-45
Autor Igor Ljubaj

Povrat na inozemna ulaganja u Hrvatskoj i usporedivim zemljama

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2019.
Broj P-44
Autor Andrijana Ćudina

Tromjesečni projekcijski model za Hrvatsku

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2019.
Broj P-43
Autor Nikola Bokan, Rafael Ravnik

Karakteristike hrvatskih izvoznika iz prerađivačkog sektora i oporavak izvoza tijekom velike recesije – rezultati istraživanja modula za trgovinu Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet)

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2019.
Broj P-42
Autor Miljana Valdec, Jurica Zrnc

Cijene stambenih nekretnina u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2019.
Broj P-41
Autori Davor Kunovac i Karlo Kotarac

Sezonska prilagodba vremenskih serija i utjecaj kalendara na gospodarsku aktivnost

Publikacija Pregledi
Datum Ožujak 2018.
Broj P-40
Autor Ante Čobanov

Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet)

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2018.
Broj P - 39
Autor Miljana Valdec, Jurica Zrnc

Procjena potencijalnog rasta i jaza BDP-a u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Studeni 2017.
Broj P-38
Autor Goran Jovičić

Učinci uvođenja eura na kretanje potrošačkih cijena i percepcije inflacije: pregled dosadašnjih iskustava i ocjena mogućih učinaka u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-34
Autor Andreja Pufnik

Može li uvođenje eura u Hrvatskoj smanjiti trošak zaduživanja?

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-35
Autori Davor Kunovac i Nina Pavić

Uvođenje eura u Hrvatskoj: mogući učinci na međunarodnu razmjenu i ulaganja

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-33
Autor Maja Bukovšak, Andrijana Ćudina, Nina Pavić

Je li euro optimalna valuta za Hrvatsku: ocjena korištenjem teorije optimalnih valutnih područja

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-36
Autori Mislav Brkić i Ana Šabić

Perzistentnost euroizacije u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2017.
Broj P-37
Autori Mirna Dumičić, Igor Ljubaj i Ana Martinis

Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2017.
Broj P-32
Autor Mate Rosan

Transparentnost i monetarna politika HNB-a

Publikacija Pregledi
Datum Lipanj 2017.
Broj P-31
Autori Katja Gattin Turkalj i Igor Ljubaj

Cjenovna konkurentnost prerađivačkog sektora – sektorski pristup po razinama tehnološke opremljenosti

Publikacija Pregledi
Datum Lipanj 2017.
Broj P-30
Autor Enes Đozović

Bilješka o kunskom kreditiranju

Publikacija Pregledi
Datum Prosinac 2016.
Broj P-29
Autori Igor Ljubaj i Suzana Petrović

Skrivaju li se banke u sjeni i u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Studeni 2016.
Broj P-28
Autori Mirna Dumičić i Tomislav Ridzak

Obilježja tržišta rada i određivanja plaća u Hrvatskoj: rezultati Ankete poduzeća

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2015.
Broj P - 27
Autori Marina Kunovac i Andreja Pufnik

Kratak uvod u svijet makroprudencijalne politike

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2015.
Broj P - 26
Autor Mirna Dumičić

Okvir za praćenje makroekonomskih neravnoteža u Europskoj uniji - značenje za Hrvatsku

Publikacija Pregledi
Datum Svibanj 2014.
Broj P - 25
Autori Mislav Brkić i Ana Šabić

Rezultati petoga HNB-ova anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2008.
Broj P - 24
Autori Lana Ivičić, Mirna Dumičić, Ante Burić i Ivan Huljak

Analiza poslovanja stambenih štedionica: Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja stambenih štedionica

Publikacija Pregledi
Datum Ožujak 2006.
Broj P - 23
Autor Mladen Mirko Tepuš

Kontrola koncentracija u hrvatskome bankarskom sustavu

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2006.
Broj P - 22
Autor Tatjana Ružić

Indeksi koncentracije bankarskog sektora u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2005.
Broj P - 21
Autor Igor Ljubaj

Rezultati četvrtoga HNB-ova anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2005.
Broj P - 20
Autori Tomislav Galac i Lana Dukić

Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom na ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska?

Publikacija Pregledi
Datum Svibanj 2005.
Broj P - 19
Autori Michael Faulend, Davor Lončarek, Ivana Curavić i Ana Šabić

Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Studeni 2004.
Broj P - 18
Autor Mladen Mirko Tepuš

Treba li Hrvatskoj razlikovanje premije osiguranja štednih uloga?

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2004.
Broj P - 17
Autor Tomislav Galac

Pregled i analiza izravnih ulaganja u Republiku Hrvatsku

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2004.
Broj P - 16
Autor Alen Škudar

Kako unaprijediti hrvatski sustav osiguranja štednih uloga?

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2004.
Broj P - 15
Autori Michael Faulend i Evan Kraft

Rezultati trećega HNB-ova anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Veljača 2003.
Broj P - 14
Autor Tomislav Galac

Deset godina tranzicije

Publikacija Pregledi
Datum Lipanj 2002.
Broj P - 12
Autori Warren Coats i Marko Škreb

Fiskalna konsolidacija, inozemna konkurentnost i monetarna politika: odgovor WIIW-u

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2002.
Broj P - 13
Autori Evan Kraft i Tihomir Stučka

Analiza poslovanja stambenih štedionica u Republici Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2002.
Broj P - 11
Autor Mladen Mirko Tepuš

Vremenska konzistentnost i pozitivna teorija monetarne politike - teoretski temelji institucionalnog ustroja središnje banke

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2002.
Broj P - 10
Autor Maroje Lang

Teorija i stvarnost inozemnih izravnih ulaganja u svijetu i u tranzicijskim zemljama s posebnim osvrtom na Hrvatsku

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2001.
Broj P - 9
Autori Ante Babić, Andreja Pufnik i Tihomir Stučka

Promet i ostvareni tečajevi na deviznom tržištu u Hrvatskoj

Publikacija Pregledi
Datum Rujan 2001.
Broj P - 8
Autor Tihomir Stučka

Value at Risk (Rizičnost vrijednosti) Teorija i primjena na međunarodni portfelj instrumenata s fiksnim prihodom

Publikacija Pregledi
Datum Kolovoz 2001.
Broj P - 7
Autor Dražen Mikulčić

Što znači ulazak stranih banaka u Hrvatsku?

Publikacija Pregledi
Datum Travanj 2001.
Broj P - 6
Autori Tomislav Galac i Evan Kraft

Kreditna politika hrvatskih banaka:Rezultati drugoga HNB-ova projekta anketiranja banaka

Publikacija Pregledi
Datum Travanj 2001.
Broj P - 5
Autori Evan Kraft s Hrvojem Dolencem, Mladenom Dulibom, Michaelom Faulendom, Tomislavom Galcem, Vedranom Šošićem i Mladenom Mirkom Tepušem

Analiza inozemnog duga Republike Hrvatske

Publikacija Pregledi
Datum Listopad 2000.
Broj P - 4
Autor Ankica Kačan

Valutne krize: Pregled teorija i iskustva 1990-tih

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2000.
Broj P - 2
Autori Ante Babić i Ante Žigman

Problemi banaka: Uzroci, načini rješavanja i posljedice

Publikacija Pregledi
Datum Siječanj 2000.
Broj P - 2
Autor Ljubinko Jankov

Bankovni sustav u 1998. godini

Publikacija Pregledi
Datum Prosinac 1999.
Broj P - 1
Autor Hrvatska narodna banka
— 50 Broj stavki po stranici
Prikazano 1 - 50 od 52 rezultata.