Eurokovanice drugih država

Objavljeno: 1.1.2023.

Svaka od zemalja europodručja koristi poznate ili tradicionalne motive i ikone za dizajn nacionalnih strana svojih kovanica. Neke zemlje imaju drugačiji dizajn za svaki apoen kovanice; drugi primjenjuju isti dizajn na sve.

Pregled svih eurokovanica drugih država članica Europske unije možete pogledati na internetskim stranicama Europske središnje banke i Europske komisije.

 

 


ANDORA

Na kovanici od 2 eura prikazan je grb Andore s motom »virtus unita fortior« (ujedinjena je vrlina jača).

Na obodu kovanice od 2 €: 2 **, ponovljeno šest puta.

Na kovanici od 1 eura prikazana je Casa de la Vall, kulturno i povijesno važna zgrada, nekadašnje sjedište parlamenta.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazana je romanička crkva Santa Coloma.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazani su pirenejska divokoza i zlatni orao.


AUSTRIJA

Na obodu kovanice od 2 €: 2 EURO ***, ponovljeno četiri puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Na kovanici od 2 eura nalazi se portret pacifistice Berthe von Suttner, koja simbolizira višedesetljetnu potporu Austrije miru.

Na kovanici od 1 eura nalazi se lik poznatoga austrijskog skladatelja Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Na kovanici od 50 centa prikazana je secesijska zgrada u Beču, kao naznaka početka secesije u Austriji. Zgrada je simbol početka novog razdoblja i mosta prema novom monetarnom dobu.

Na kovanici od 20 centa prikazan je motiv palače Belvedere u Beču, u kojoj je potpisan ugovor o ponovnom uspostavljanju austrijskog suvereniteta 1955., čime je njezino ime postalo sinonim za slobodu.

Na kovanici od 10 centa prikazana je katedrala svetog Stjepana, jedan od bisera bečke gotičke arhitekture i popularno turističko odredište.

Na kovanici od 5 centa, kao dijelu serije kovanica s motivima bilja, prikazan je alpski jaglac, koji simbolizira obvezu očuvanja okoliša i ulogu koju Austrija ima u razvoju politike Zajednice o zaštiti okoliša.

Na kovanici od 2 centa, kao dijelu serije kovanica s motivima bilja, prikazan je runolist, koji simbolizira obvezu očuvanja okoliša i ulogu koju Austrija ima u razvoju politike Zajednice o zaštiti okoliša.

Na kovanici od 1 centa, kao dijelu serije kovanica s motivima bilja, prikazana je gencijana, koja simbolizira obvezu očuvanja okoliša i ulogu koju Austrija ima u razvoju politike Zajednice o zaštiti okoliša.

Autor dizajna: Josef Kaiser


BELGIJA

U optjecaju su tri serije kovanica. Sve su valjane.

Belgija je 2014. godine uvela treću seriju eurokovanica, na kojima je portret kralja Philippea, njegov kraljevski monogram »FP« i »BE« kao oznaka države za Belgiju. Oznake kovnice nalaze se s obje strane godine izdanja.

Na obodu kovanice od 2 €: 2 **, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Autor dizajna: Luc Luycx

Belgija je 2008. godine uvela drugu seriju eurokovanica na kojima je prikazan portret kralja Alberta II.; kraljevski monogram i godina izdanja nalaze se u središnjem dijelu kovanica, kao i oznaka kovnice te »BE« kao oznaka države za Belgiju.

Na obodu kovanice od 2 €: 2 **, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Autor dizajna: Jan Keustersmans

Na svim apoenima belgijskih eurokovanica prve serije nalazi se portret kralja Alberta II. u središnjem dijelu te njegov kraljevski monogram – slovo "A" ispod krune, smješteno između 12 zvijezda koje simboliziraju Europu.

Na obodu kovanice od 2 €: 2 **, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Autor dizajna: Jan Keustersmans


CIPAR

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je dio prapovijesne umjetnosti, idol u obliku križa iz bakrenog doba (3000 godina pr. n. e.), koji prikazuje mjesto koje je Cipar imao u središtu civilizacije i u starom vijeku.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je trgovački brod iz Kirenije koji datira iz 4. stoljeća pr. n. e., a simbolizira ciparsku pomorsku povijest i važnost koju je Cipar imao kao trgovačko središte.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je muflon, vrsta divlje ovce koja predstavlja životinjski svijet Cipra.

Autori dizajna: Tatiana Soteropoulos i Erik Maell


ESTONIJA

Dizajn nacionalne strane estonskih eurokovanica jednak je za sve apoene. Na njima se nalazi geografski prikaz Estonije i natpis »Eesti«, naziv za Estoniju na estonskom jeziku.

Autor dizajna: Lembit Lõhmus


FINSKA

Na kovanici od 2 eura nalazi se motiv ploda i cvijeta močvarne jagode.

Na obodu kovanice od 2 €: SUOMI FINLAND ***, znak * simbolizira lavlju glavu.

Na kovanici od 1 eura nalazi se motiv koji prikazuje dva labuda u letu.

Na kovanicama od 1, 2, 5, 10, 20 i 50 centa prikazan je finski heraldički lav. Motiv heraldičkog lava upotrebljavan je tijekom povijesti kao motiv na raznim izdanjima finskih kovanica.


FRANCUSKA

U optjecaju su dvije serije francuskih kovanica. Sve su valjane.

Prva serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura nalazi se motiv drveta u šesterokutu koje simbolizira život, kontinuitet i rast, okruženog motom Francuske Republike, »liberté, égalité, fraternité« (sloboda, jednakost, bratstvo).

Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa nalazi se sijač, motiv iz povijesti francuskog franka koji predstavlja Francusku, koja ostaje vjerna sebi prilikom integriranja u Europu.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazana je mlada i ženstvena Marianne, odlučnih crta lica koje utjelovljuju želju za zdravom i trajnom Europom.

Druga serija
Francuska je 2022. uvela drugu seriju kovanica od 1 i 2 eura. Na novim kovanicama prikazan je motiv drveta života sastavljenog od hrastovih i maslinovih grančica unutar šesterokuta, koje simbolizira snagu, čvrstoću i mir. Moto Francuske Republike nalazi se između maslinovih grančica, unutar šesterokuta.

Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.


GRČKA

Na kovanici od 2 eura nalazi se scena s mozaika u Sparti (3. st. n. e.) u kojoj je prikazana Europa koju otima Zeus u obliku bika. Europa je lik iz grčke mitologije po kojoj je kontinent Europa dobio ime.

Na obodu kovanice od 2 €: EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA * (Helenska Republika).

Na kovanici od 1 eura prikazan je motiv sove napravljen po uzoru na staru atensku kovanicu od 4 drahme (5. st. pr. n. e.).

Na kovanici od 50 centa prikazan je portret Eleftheriosa Venizelosa (1864. – 1936.), jednog od najistaknutijih grčkih političara. Bio je predvodnik socijalne reforme i ugledan diplomat s ključnom ulogom u modernizaciji grčke države te oslobođenju sjeverne Grčke i Egejskih otoka.

Na kovanici od 20 centa prikazan je portret Joanisa Kapodistriasa (1776. – 1831.), vodećega nacionalnog i europskog političara i diplomata, koji je postao prvi guverner Grčke (1830. – 1831.) nakon grčkog rata za neovisnost (1821. – 1827.).

Na kovanici od 10 centa prikazan je portret Rigasa Fereosa (Velestinlisa, 1757. – 1798.), predvodnika i vodeće ličnosti grčkog prosvjetiteljstva, vizionara te glasnika balkanskog oslobođenja od osmanske vlasti.

Na kovanici od 5 centa prikazan je moderan pomorski tanker koji simbolizira inovativni duh grčkog brodarstva.

Na kovanici od 2 centa prikazana je korveta (brod) koja se upotrebljavala tijekom grčkog rata za neovisnost (1821. – 1827.).

Na kovanici od 1 centa prikazan je motiv naprednog modela atenske trijere iz doba atenske demokracije (5. st. pr. n. e.), koja je više od 200 godina bila najveći bojni brod.

Autor dizajna: Georges Stamatopoulos


IRSKA

Na svim kovanicama nalazi se jedinstven nacionalni dizajn, na njima je prikazan motiv keltske harfe, tradicionalni simbol Irske. Motiv keltske harfe okružen je godinom izdanja i natpisom »Éire«, nazivom za Irsku na irskom jeziku.

Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Autor dizajna: Jarlath Hayes


ITALIJA

Na kovanici od 2 eura prikazan je Rafaelov portret Dantea Alighierija, izložen u krilu Vatikanske palače nazvanom po papi Juliju II.

Na obodu kovanice od 2 €: 2*, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Na kovanici od 1 eura prikazan je poznati crtež Leonarda da Vincija, izložen u venecijanskoj Galeriji Akademije, koji prikazuje idealne proporcije ljudskog tijela.

Na kovanici od 50 centa prikazan je motiv kipa cara Marka Aurelija na konju.

Na kovanici od 20 centa prikazan je motiv kipa koji je djelo Umberta Boccionija, vodećeg predstavnika talijanskog futurizma.

Na kovanici od 10 centa prikazano je jedno od najslavnijih remek-djela na svijetu, »Rođenje Venere« Sandra Botticellija.

Na kovanici od 5 centa prikazan je motiv amfiteatra Flavijevaca, čija je gradnja započela oko 75. godine naše ere, za vrijeme vladavine cara Vespazijana, a svečano ga je otvorio car Tit 80. godine naše ere.

Na kovanici od 2 centa prikazan je motiv tornja Mole Antonelliana koji je oblikovao arhitekt Alessandro Antonelli 1863.

Na kovanici od 1 centa prikazan je motiv dvorca Castel del Monte.

Autori dizajna: Eugenio Driutti (1 cent), Luciana De Simoni (2 centa), Ettore Lorenzo Frapiccini (5 centa), Claudia Momoni (10 centa), Maria Angela Cassol (20 centa), Roberto Mauri (50 centa), Laura Cretara (1 euro), Maria Carmela Colaneri (2 eura)


LATVIJA

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazana je Latvijka u narodnoj nošnji. Motiv je prvotno upotrijebljen na srebrnoj kovanici od 5 latsa 1929.

Na obodu kovanice nalazi se natpis DIEVS * SVĒTĪ * LATVIJU (Bože, blagoslovi Latviju). Dizajner je Guntars Sietiņš.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je veliki grb Republike Latvije.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je mali grb Republike Latvije.

Autor je grafičkog dizajna za kovanice od 1 i 2 eura Guntars Sietiņš, a autor dizajna centa Laimonis Šēnbergs.


LITVA

Na svim apoenima litavskih kovanica prikazan je grb Republike Litve, Vytis, natpis »LIETUVA« te godina izdavanja.

Na obodu kovanice od 2 €: LAISVĖ * VIENYBĖ * GEROVĖ * (sloboda * jedinstvo * blagostanje *).

Autor dizajna: Antanas Žukauskas


LUKSEMBURG

Na svim apoenima luksemburških eurokovanica nalazi se portret Njegove Kraljevske Visosti velikog vojvode Henrija. Na njima se također nalazi godina izdavanja i natpis »Lëtzebuerg«, naziv za Luksemburg na luksemburškom jeziku.

Autor dizajna: Yvette Gastauer-Claire


MALTA

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je motiv Suverenoga malteškog reda. Tijekom vladavine tog reda na Malti, između 1530. i 1798., osmokraki je križ postao simbolom otoka te se danas često naziva malteški križ.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa nalazi se štit s heraldičkim prikazom malteške nacionalne zastave kao simbol Malte, iznad kojeg je kruna koja predstavlja malteške utvrde i označava grad državu. Štit je s lijeve strane omeđen maslinovom, a s desne strane palminom grančicom, simbolima mira koji se tradicionalno povezuju s Maltom, a tvore vijenac pri dnu svezan vrpcom na kojoj se nalazi natpis »Repubblika ta’ Malta« (Republika Malta).

Na eurokovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je oltar prapovijesnog hrama Mnajdra koji je izgrađen oko 3600. godine prije naše ere na brežuljku s pogledom na more.

Autori dizajna: Noel Galea Bason


MONAKO

U optjecaju su dvije serije kovanica Monaka. Sve su valjane.

Prva serija
Na kovanici od 2 eura prikazan je portret Njegove Presvijetle Visosti kneza Rainiera III.

Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Na kovanici od 1 eura nalazi se dvostruki portret: Njegove Presvijetle Visosti kneza Rainiera III. i Njegove Presvijetle Visosti kneza nasljednika Alberta.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je knežev pečat.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je grb kneževa vladara Monaka.

Autor dizajna: Joaquin Jimenez

Druga serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je portret Njegove Presvijetle Visosti kneza Alberta II.

Na obodu kovanice od 2 €: 2**, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je monogram Njegove Presvijetle Visosti kneza Alberta II.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazan je grb kneževa vladara Monaka.

Autor dizajna: Joaquin Jimenez


NIZOZEMSKA

U optjecaju su dvije serije kovanica Nizozemske. Sve su valjane.

Prva serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je portret kraljice Beatrix uz natpis »Beatrix Koningin der Nederlanden« (kraljica Nizozemske).

Na obodu kovanice od 2 €, obje serije: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Neka je Bog s nama).

Na kovanicama od 50, 20, 10, 5, 2 i 1 centa prikazan je portret kraljice Beatrix uz natpis »Beatrix Koningin der Nederlanden« (kraljica Nizozemske).

Autor dizajna: Bruno Ninaber van Eyben

Druga serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je portret kralja Willem-Alexandera uz natpis »Willem‑Alexander Koning der Nederlanden« (kralj Nizozemske). Oznake kovnice nalaze se s obiju strana godine izdanja.

Na obodu kovanice od 2 €, obje serije: GOD * ZIJ * MET * ONS * (Neka je Bog s nama).

Na kovanicama od 50, 20, 10, 5, 2 i 1 centa prikazan je kralj Willem-Alexander, a iznad se nalazi natpis »Willem‑Alexander Koning der Nederlanden« (kralj Nizozemske). Oznake kovnice nalaze se s obiju strana imena.

Autor dizajna: Erwin Olaf


NJEMAČKA

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je motiv orla, tradicionalni simbol suverenosti Njemačke.

Na obodu kovanice od 2 €: EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT (jedinstvo, pravda i sloboda) i simbol saveznog orla.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa upotrijebljen je motiv Brandenburških vrata, simbola podjele Njemačke, a potom i njezina ponovnog ujedinjenja.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa nalazi se motiv hrastove grančice koji podsjeća na onaj s nekadašnjih kovanica njemačkog pfeniga.

Autori dizajna: Heinz Hoyer i Sneschana Russewa-Hoyer (1 i 2 eura), Reinhart Heinsdorff (10, 20 i 50 centa), Rolf Lederbogen (1, 2 i 5 centa)


PORTUGAL

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazani su portugalski dvorci i grbovi usmjereni prema europskim zvijezdama koje ih okružuju, što simbolizira dijalog, razmjenu vrijednosti i dinamiku izgradnje Europe. U sredini je kraljevski pečat iz 1144.

Na obodu kovanice od 2 €: pet grbova i sedam dvoraca, s jednakim razmakom između njih.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazani su portugalski dvorci i grbovi usmjereni prema europskim zvijezdama koje ih okružuju, što simbolizira dijalog, razmjenu vrijednosti i dinamiku izgradnje Europe. U sredini je kraljevski pečat iz 1142.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazani su portugalski dvorci i grbovi usmjereni prema europskim zvijezdama koje ih okružuju, što simbolizira dijalog, razmjenu vrijednosti i dinamiku izgradnje Europe. U sredini je prvi kraljevski pečat iz 1134. s natpisom »Portugal«.

Autor dizajna: Vítor Manuel Fernandes dos Santos


SAN MARINO

U optjecaju su dvije serije kovanica San Marina. Sve su valjane.

Prva serija
Na kovanici od 2 eura prikazana je zgrada vlade (Palazzo Pubblico).

Obod kovanice od 2 eura: 2*, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke

Na kovanici od 1 eura prikazan je službeni grb republike.

Na kovanici od 50 centa prikazana su tri tornja San Marina: Guaita, Cesta i Montale.

Na kovanici od 20 centa prikazan je portret svetog Marina u stilu Guercinove škole.

Na kovanici od 10 centa prikazana je bazilika svetog Marina.

Na kovanici od 5 centa prikazan je prvi toranj od tri tornja San Marina, toranj Guaita.

Na kovanici od 2 centa prikazan je Spomenik slobodi.

Na kovanici od 1 centa prikazan je treći toranj od tri tornja San Marina, toranj Montale.

Autor dizajna: Frantisek Chochola

Druga serija
Na kovanici od 2 eura prikazan je portret svetog Marina, detalj slike Giovannija Battiste Urbinellija.

Obod kovanice od 2 eura: 2*, ponovljeno šest puta, naizmjence uspravno i naopačke

Na kovanici od 1 eura prikazan je drugi toranj od tri tornja San Marina, toranj Cesta.

Na kovanici od 50 centa prikazan je portret svetog Marina, detalj slike Emilija Retrosija.

Na kovanici od 20 centa prikazana je planina Monte Titano s tri tornja.

Na kovanici od 10 centa prikazana je crkva svetog Franje.

Na kovanici od 5 centa prikazana je crkva svetog Kvirina.

Na kovanici od 2 centa prikazana su gradska vrata.

Na kovanici od 1 centa prikazan je službeni grb Republike San Marino.

Autor dizajna: Frantisek Chochola


SLOVAČKA

Na kovanicama od 1 i 2 eura prikazan je motiv dvostrukog križa na trima brdima, slovački nacionalni simbol.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazani su dvorac u Bratislavi i slovački nacionalni simbol.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazani su vrh u Tatrama Kriváň, simbol suvereniteta slovačkog naroda i slovački nacionalni simbol.

Autori dizajna: Drahomír Zobek (1, 2 i 5 centa), Ján Černaj i Pavol Károly (10, 20 i 50 centa), Ivan Řehák (1 i 2 eura)


SLOVENIJA

Na kovanici od 2 eura prikazan je pjesnik France Prešeren i natpis »Shivé naj vsi naródi« (Svi narodi da žive) – stih iz njegove pjesme »Zdravica« koji je upotrijebljen i u slovenskoj nacionalnoj himni.

Na obodu kovanice od 2 €: SLOVENIJA, uz koju se nalazi urezana točka.

Na kovanici od 1 eura prikazan je portret Primoža Trubara, autora prve tiskane knjige na slovenskom jeziku.

Na kovanici od 50 centa prikazana je planina Triglav.

Na kovanici od 20 centa prikazani su konji lipicanci.

Na kovanici od 10 centa prikazan je neostvareni plan arhitekta Jože Plečnika za slovenski parlament.

Na kovanici od 5 centa prikazan je sijač.

Na kovanici od 2 centa prikazan je Knežev kamen ustoličenja.

Na kovanici od 1 centa prikazana je roda.

Autori dizajna: Miljenko Licul i asistenti Maja Licul i Janez Boljka


ŠPANJOLSKA

U optjecaju su tri serije španjolskih kovanica. Sve su valjane.

Prva serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura prve serije prikazan je portret španjolskog kralja Juana Carlosa I. i natpis »Espana«, naziv za Španjolsku na španjolskom jeziku te oznaka kovnice lijevo od portreta.

Na kovanicama od 10, 20 i 50 centa prikazan je portret Miguela de Cervantesa, oca španjolske književnosti, u čast univerzalnosti pisca i njegovih djela.

Na kovanicama od 1, 2 i 5 centa prikazana je katedrala u gradu Santiago de Compostela, dragulj španjolske romaničke arhitekture i jedno od najslavnijih hodočasničkih odredišta u svijetu, odnosno veličanstveno monumentalno barokno pročelje Obradoiro, koje su 1667. započeli graditi Jose del Toro i Domingo de Andrade, a dovršio ga je Fernando Casas y Novoa u 18. stoljeću.

Druga serija
Na kovanicama od 1 i 2 eura druge serije prikazan je portret španjolskog kralja Juana Carlosa I. i natpis »Espana«, naziv za Španjolsku na španjolskom jeziku te oznaka kovnice desno od portreta.

Treća serija
Španjolska je 2015. uvela treću seriju kovanica od 1 i 2 eura. Na njima je portret kralja Felipea VI. i oznaka države »ESPAÑA«. Oznaka kovnice nalazi se desno od portreta kralja.

Autori dizajna: Garcilaso Rollán (1, 2 i 5 centa), Begoña Castellanos Garcia (10, 20 i 50 centa), Luis José Diaz (1 i 2 eura)


VATIKANSKI GRAD

U optjecaju je pet serija vatikanskih kovanica. Sve su valjane.

Prva serija
Na svim kovanicama prikazan je portret pape Ivana Pavla II.

Autor dizajna: Guido Veroi

Druga serija
Na svim kovanicama u središtu je prikazan grb kardinala kamerlenga, vršitelja dužnosti komornika Države Vatikanskoga Grada, iznad simbola Apostolske komore. U gornjem dijelu ovog motiva nalazi se polukružni natpis »SEDE VACANTE« te godina izdavanja napisana rimskim brojevima.

Autor dizajna: Daniela Longo

Treća serija
Na svim kovanicama prikazan je portret pape Benedikta XVI.

Autor dizajna: Daniela Longo

Četvrta serija
Na svim kovanicama prikazan je portret pape Franje.

Autori dizajna: Gabriella Titotto (1, 2 i 5 centa), Orietta Rossi (10, 20 i 50 centa), Patrizio Daniele (1 i 2 eura)

Peta serija
Na svim kovanicama prikazan je grb poglavara Države Vatikanskoga Grada pape Franje.

Autor dizajna: Daniela Longo