Intervjui

Danas smo otporniji na sve što se može događati na financijskim tržištima

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 10. 2018.

Kako bi kriza u Italiji mogla utjecati na Hrvatsku?

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 9. 2018.

Vlada je bila hrabra u slučaju Agrokor. Šok je izbjegnut pa i dalje bilježimo rast

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 6. 2018.

Ulazak zemlje u EU donosi pozitivne učinke

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 4. 2018.

Guverner HNB-a Boris Vujčić o uvođenju eura umjesto kune

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 2. 2018.

Uvođenje eura donosi nam uklanjanje valutnog rizika, niže kamate i rast investicija

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 2. 2018.

Ne vidim izravnu vezu između situacije u Agrokoru i provođenja reformi

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 12. 2017.

Investicije kao ključni zamašnjak rasta

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 12. 2017.

Gostovanje guvernera HNB-a u Dnevniku Nove TV

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 12. 2017.

Napadi na HNB poklapali su se s nadzorom banaka bliskih skupinama povezanih s Agrokorom

Govornik Prof. dr. Boris Vujčić, guverner HNB-a
Datum 11. 2017.