Regulativa

Objavljeno: 1.2.2015.
U ovom poglavlju nalazi se relevantna regulativa iz područja platnog prometa u Republici Hrvatskoj.

Platni promet jedne države treba imati dobro utemeljenu, jasnu, transparentnu i provedivu pravnu osnovu za svaki važan aspekt aktivnosti i u svim mjerodavnim područjima nadležnosti.

Čvrsta pravna osnova od ključne je važnosti za učinkovito funkcioniranje cjelokupnoga platnog prometa. Pravna osnova definira ili odgovarajućim stranama daje osnovu za definiranje prava i obveza njezinih sudionika. Većina mehanizama za upravljanje rizicima zasniva se na pretpostavkama o načinu kao i o vremenu kada ta prava i obveze nastaju. Ako je pravna osnova za aktivnosti i poslovanje platnog prometa neadekvatna, nesigurna ili netransparentna, može se dogoditi da se sudionici platnog prometa i njihovi klijenti suoče s neplaniranim, nesigurnim ili neupravljivim kreditnim ili likvidnosnim rizicima, koji također mogu prouzročiti ili povećati sistemske rizike.

Pretraživanje regulative