Financijska stabilnost

O financijskoj stabilnosti
Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova, očuvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i ...
Analize, mišljenja i preporuke
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika glavne su publikacije u kojima se prikazuju rezultati p...
Regulativa
Popis zakona kojima je uređen hrvatski financijski sustav
Makrobonitetne mjere
Makrobonitetne mjere koje služe očuvanju financijske stabilnosti čine preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava i ostale mjere.
Uloge i suradnja
Hrvatska narodna banka regulira i nadzire rad dominantnih posrednika u financijskom sustavu Republike Hrvatske, odnosno kreditnih institucija. S ciljem očuvanja financijske stabilnosti ona surađuje s H...
Izvješćivanje
S ciljem ocjene i praćenja sistemskih rizika za hrvatski financijski sustav, kreditne institucije, prema potrebi, izvješćuju o aspektima poslovanja relevantnima za financijsku stabilnost.