Financijska stabilnost

O financijskoj stabilnosti
Financijska stabilnost jedan je od ključnih preduvjeta održivoga gospodarskog rasta. Zbog iznimno visokih ekonomskih i socijalnih troškova, očuvanje financijske stabilnosti ima karakter javnog dobra i ...
Institucionalno uređenje
Institucionalno uređenje za provođenje makrobonitetne politike Republike Hrvatske
Makrobonitetna politika HNB-a
Makrobonitetna politika HNB-a prvenstveno je usmjerena na jačanje otpornosti kreditnih institucija izgradnjom zaštitnih slojeva kapitala, čime se povećava njihova sposobnost podnošenja gubitaka u sluča...
Analize
HNB sustavno analizira glavne rizike koji mogu ugroziti stabilnost financijskog sustava. Financijska stabilnost i Makroprudencijalna dijagnostika glavne su publikacije u kojima se prikazuju rezultati p...