Analize i publikacije

Komentari statističkih objava
Komentari statističkih objava jesu kratak opis odabranih recentno objavljenih statističkih podataka iz područja monetarne statistike i sektora inozemstva.
Kalendar publikacija
Informacije o predviđenim objavama redovnih publikacija Hrvatske narodne banke objavljuju se za tekuću kalendarsku godinu. Termini objava ostalih publikacija Banke bit će dostupni najkasnije tjedan dan...
Redovne publikacije
Redovne publikacije Hrvatske narodne banke sadržavaju analize tekućih novčanih i općih gospodarskih kretanja, financijskog sustava, statističke podatke te pregled stanja i kretanja u bankarskom sektoru...
Povremene publikacije
U povremenim publikacijama Hrvatske narodne banke objavljuju se kraći znanstveni radovi, stručni i informativni radovi o temama od interesa za Banku zaposlenika Banke i vanjskih suradnika.
Druge publikacije
Druge publikacije obuhvaćaju tiskana i elektronička izdanja u kojima se objavljuju sadržajno specifične informacije i podaci od interesa za Banku.
Publikacije ESB-a
Hrvatska narodna banka objavljuje Pregled Ekonomskog biltena i Godišnje izvješće ESB-a.
Istraživačke vijesti
Želimo vas redovito obavještavati o svojim istraživačkim i analitičkim aktivnostima. To se prije svega odnosi na objavljene znanstvene i stručne radove naših zaposlenika, analitičke priloge u redovitim...