Glavni makroekonomski indikatori

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 12.6.2020.

Glavni makroekonomski indikatori jesu kratak i pregledan tablični prikaz ključnih godišnjih makroekonomskih pokazatelja hrvatskoga gospodarstva tijekom duljeg razdoblja.

 

2014.

2015.

2016.

2017.

2018.

2019.

Površina (u km2)

56.594

56.594

56.594

56.594

56.594

56.594

Broj stanovnika (u mil.) a

4,238

4,204

4,174

4,125

4,089

4,067

BDP (u mil. HRK, tekuće cijene) b

331.343

339.696

351.169

366.426

382.965

400.102

BDP (u mil. EUR, tekuće cijene)

43.426

44.640

46.640

49.118

51.654

53.969

BDP po stanovniku (u EUR)

10.247

10.619

11.174

11.907

12.632

13.270

BDP - realna godišnja stopa promjene (u %)

-0,1

2,4

3,5

3,1

2,7

2,9

Prosječna godišnja stopa inflacije potrošačkih cijena

-0,2

-0,5

-1,1

1,1

1,5

0,8

Tekući račun platne bilance (u mil. EUR) c

111

1.452

994

1.679

982

1.571

Tekući račun platne bilance (u % BDP-a)

0,3

3,3

2,1

3,4

1,9

2,9

Izvoz robe i usluga (u % BDP-a)

43,3

46,4

47,7

50,1

50,5

52,1

Uvoz robe i usluga (u % BDP-a)

43,7

46,1

46,5

49,4

51,3

52,2

Inozemni dug (u mil. EUR, na kraju razdoblja) c

49.095

48.230

44.714

43.683

42.710

40.877

Inozemni dug (u % BDP-a)

113,1

108,0

95,9

88,9

82,7

75,7

Inozemni dug (u % izvoza robe i usluga)

260,9

232,7

201,0

177,5

163,6

145,3

Otplaćeni inozemni dug (u % izvoza robe i usluga) d

46,3

44,0

35,7

33,1

27,1

29,7

Bruto međunarodne pričuve (u mil. EUR, na kraju razdoblja)

12.688

13.707

13.514

15.706

17.438

18.560

Bruto međunarodne pričuve (u mjesecima uvoza robe i usluga, na kraju razdoblja)

8,0

8,0

7,5

7,8

7,9

7,9

Nacionalna valuta: kuna (HRK)

 

 

 

 

 

-

Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 EUR)

7,6615

7,6350

7,5578

7,5136

7,4176

7,4426

Devizni tečaj za 31. prosinca (HRK : 1 USD)

6,3021

6,9918

7,1685

6,2697

6,4692

6,6499

Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 EUR)

7,6300

7,6096

7,5294

7,4601

7,4141

7,4136

Prosječni devizni tečaj (HRK : 1 USD)

5,7493

6,8623

6,8037

6,6224

6,2784

6,6223

Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u mil. HRK) e

-17.725

-11.262

-3.338

2.920

850

1.553

Neto pozajmljivanje (+)/zaduživanje (-) konsolidirane opće države (u % BDP-a) e

-5,3

-3,3

-1,0

0,8

0,2

0,4

Dug opće države (u % BDP-a) e

84,7

84,3

80,8

77,8

74,7

73,2

Stopa nezaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f

17,3

16,2

13,1

11,2

8,4

6,6

Stopa zaposlenosti (prema definiciji ILO-a, stanovništvo starije od 15 god.) f

43,3

44,2

44,6

45,8

46,9

47,7

a Procjena stanovništva RH za 2000. temelji se na popisu iz 2001., a podaci za razdoblje od 2001. do 2017. zasnivaju se na popisu iz 2011. godine. Podaci za 2019. privremeni su.

b Podaci su iskazani prema metodologiji ESA 2010. Podaci za 2018. i 2019. privremeni su.

c Podaci platne bilance i inozemnog duga temelje se na metodologiji koju propisuje šesto izdanje Priručnika za sastavljanje platne bilance i stanja međunarodnih ulaganja (BPM6) te na novoj sektorskoj klasifikaciji institucionalnih jedinica u skladu sa standardom ESA 2010. Podaci platne bilance i inozemnog duga zasnivaju se na posljednjim dostupnim podacima o platnoj bilanci zaključno s četvrtim tromjesečjem 2019. i o stanju bruto inozemnog duga na kraju ožujka 2020.

d Otplate inozemnog duga uključuju otplate glavnice na osnovi obveznica, dugoročnih trgovinskih kredita i dugoročnih kredita (isključujući obveze prema vlasnički povezanim poduzećima) te ukupnu otplatu kamata (uključujući FISIM), bez otplate kamata s osnove izravnih ulaganja.

e Fiskalnii podaci iskazani su prema metodologiji ESA 2010.

f Podaci za razdoblje od 2007. do 2013. revidirani su, stoga nisu usporedivi s podacima za razdoblje od 2000. do 2006.

Izvori: DZS; MF; HNB