Stara nacionalna metodologija

Objavljeno: 29.4.2016.

Ovdje su prikazani podaci koji nisu usklađeni s metodologijom ESA. Od prosinca 1999. godine podaci u sklopu Agregiranoga statističkog izvješća temelje se na izvještajnom sustavu u skladu s Odlukom o statističkom izvješću banke. Podaci o potraživanjima i obvezama banaka klasificiraju se prema institucionalnim sektorima i financijskim instrumentima. Sektorska klasifikacija institucionalnih jedinica temelji se na sektorizaciji propisanoj Odlukom o kontnom planu za banke.

Sve stavke bilance banaka u Agregiranom statističkom izvješću banaka iskazuju se na neto načelu (tj. nakon umanjenja za iznos ispravaka vrijednosti). Iznimke su od tog načina iskazivanja obrasci BS/IBS1-3, BS/RK1-15 i BS/DNP1-18.

U obrascima mjesečnoga agregiranoga statističkog izvješća nalaze se i podaci banaka u likvidaciji. U obrascima tromjesečnoga agregiranoga statističkog izvješća nema podataka banaka u likvidaciji.