NKS

Objavljeno: 1.2.2015.

Statistički podaci koji se odnose na NKS jesu strukturirani prikaz vrijednosti, broja, prosječnih vrijednosti i prosječnog broja platnih transakcija na razini platnog sustava za godišnje i polugodišnje razdoblje (ukupne vrijednosti i vrijednosti po obračunskim ciklusima NKS-a), kao i zbirni prikaz indeksa koncentracije kreditnih institucija (pet banaka) s najvećim udjelom u ukupnoj vrijednosti i ukupnom broju platnih transakcija u platnom sustavu.

Financijska agencija (Fina) jedini je izvor podataka za statističke prikaze koji se odnose na NKS.