Okončana savjetovanja

Objavljeno: 20.5.2013. Ažurirano: 16.9.2021.

 

 

16. rujna 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

2. rujna 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2021. godinu
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o prestanku važenja Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

11. kolovoza 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

9. kolovoza 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o resekuritizaciji, objavi informacija o privatnim sekuritizacijama, mrežnim stranicama i o naknadama za nadzor

3. kolovoza 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje relevantnih instrumenata kapitala, podložnih obveza i obveza podložnih za unutarnju sanaciju

8. lipnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu metodologije izračuna Nacionalne referentne stope s izmjenama i dopunama

31. svibnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

18. svibnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni Odluke o pravilima rada Nacionalnoga klirinškog sustava

17. svibnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

28. travnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu provedbe sanacijskog nadzora i nalaganju sanacijskih mjera
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o minimalnom zahtjevu za regulatorni kapital i podložne obveze za kreditne institucije za koje sanacijski plan predviđa redovni postupak zbog insolventnosti
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o načinu primjene pojednostavljenih obveza iz područja sanacije na kreditne institucije

17. ožujka 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

16. ožujka 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

11. ožujka 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1)
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o ukidanju Odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

3. ožujka 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o postupanju s neprikladnim i sumnjivim gotovim novcem

26. siječnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće zemlje u Republici Hrvatskoj

15. siječnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o privremenom ograničenju raspodjela

4. siječnja 2021.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

31. prosinca 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (eu) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o sustavu upravljanja

18. prosinca 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu prijedloga odluke o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

16. prosinca 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 1338/2001 o utvrđivanju mjera potrebnih za zaštitu eura od krivotvorenja i uredbe vijeća (EZ) br. 1339/2001

17. studenoga 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o eksternalizaciji

9. studenoga 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o planovima financiranja

20. kolovoza 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija

22. srpnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o obvezi dostavljanja izvješća o podacima poslovanja s gotovim novcem

14. srpnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2020. godinu

1. srpnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopuni Odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

21. svibnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

22. travnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

2. ožujka 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

24. siječnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

22. siječnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

8. siječnja 2020.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet

16. prosinca 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

9. prosinca 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

11. listopada 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu upute za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

12. srpnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja.

27. lipnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izmjeni odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

17. lipnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove

23. svibnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o transakcijskim računima

21. svibnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

17. svibnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

6. svibnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2019. godinu.

29. travnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava na primjedbe i prijedloge dobivene tijekom javne rasprave o Nacrtu odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 16. srpnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/5)

13. ožujka 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o odbijanju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija i sadržaju revizije za potrebe Hrvatske narodne banke
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575 /2013 u dijelu kojim se uređuju ulaganja kreditnih institucija u kvalificirane udjele izvan financijskog sektora i o ograničenju ulaganja kreditnih institucija u materijalnu imovinu

12. ožujka 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kontnom planu za kreditne institucije

4. ožujka 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1624

15. veljače 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potrebnim znanjima i stručnosti osoblja kreditnih institucija i kreditnih posrednika te o zahtjevima i postupku za izdavanje odobrenja za pružanje usluga kreditnog posredovanja

15. siječnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o minimalnom sadržaju evidencije o stambenim nekretninama

3. siječnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o registru pružatelja platnih usluga i izdavatelja elektroničkog novca

2. siječnja 2019.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

28. prosinca 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

11. prosinca 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

9. studenoga 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o sustavu upravljanja

26. listopada 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

19. listopada 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o politikama i praksama primitaka povezanima s pružanjem bankovnih proizvoda i/ili usluga potrošačima

16. listopada 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva i pripadajuće studije kvantitativnog učinka

18. rujna 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju

12. rujna 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

18. srpnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za elektronički novac
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o regulatornom kapitalu institucija za platni promet
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga

11. srpnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o obvezi dostavljanja podataka za usporedbu naknada usluga iz popisa najreprezentativnijih usluga

2. srpnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o postupku procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma te načinu provođenja mjera pojednostavljene i pojačane dubinske analize

29. lipnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o mjerama pružatelja platnih usluga u skladu s člankom 25. Uredbe (EU) 2015/847

7. svibnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o najreprezentativnijim uslugama povezanima s računom za plaćanje

2. svibnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja kreditnih institucija

26. travnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 8. siječnja 2018. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2018/1)

10. travnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2018. godinu

9. travnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

16. ožujka 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o prethodnoj suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u kreditnoj instituciji
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad kreditne institucije i zahtjevu za izdavanje odobrenja za pružanje financijskih usluga
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o dokumentaciji koja se prilaže zahtjevu za izdavanje odobrenja za raspoređivanje instrumenata kapitala kao instrumenta regulatornoga kapitala kreditnih institucija

13. ožujka 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapital
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primjeni odredbi Zakona o kreditnim institucijama na kreditne institucije u likvidaciji

27. veljače 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o postupanju pri primjeni ovlasti za smanjenje vrijednosti i pretvaranje instrumenata kapitala

19. siječnja 2018.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o informatičkim rješenjima za dostavu izvještaja kreditnih institucija u skladu s propisima Europske unije

29. prosinca 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o klasifikaciji izloženosti u rizične skupine i načinu utvrđivanja kreditnih gubitaka

13. prosinca 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

11. prosinca 2017.
Očitovanje - Javna rasprava na podzakonske propise objavljene na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

11. prosinca 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku procjenjivanja adekvatnosti internoga kapitala kreditnih institucija

5. prosinca 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o dodatnim kriterijima za procjenu kreditne sposobnosti potrošača te provođenju postupka naplate dospjelih neplaćenih obveza i dobrovoljne namire

28. studenoga 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

17. studenoga 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

13. studenoga 2017.
Očitovanje - Javne rasprave o Nacrtima odluke o efektivnoj kamatnoj stopi

10. studenoga 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu upute za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

7. studenoga 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o nacrtima podzakonskih propisa na temelju Zakona o stambenom potrošačkom kreditiranju

16. listopada 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o kontnom planu za kreditne institucije

6. rujna 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja

11. kolovoza 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

10. kolovoza 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

1. kolovoza 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

20. srpnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku u kojem se potrošaču daju informacije prije ugovaranja pojedine bankovne usluge

15. srpnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o postupku priznavanja mjera makrobonitetne politike koje su donijela odgovarajuća tijela drugih država članica Europske unije i postupku procjene prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike

14. srpnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. ožujka 2016. o izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/3)

14. srpnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uzajamnom priznavanju mjere makrobonitetne politike iz preporuke Europskog odbora za sistemske rizike od 24. lipnja 2016. O izmjeni preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makrobonitetne politike i o dobrovoljnoj uzajamnosti za mjere makrobonitetne politike (ESRB/2016/4)

10. srpnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu provedbe aktivnosti i načinu nalaganja mjera u svrhu provedbe sanacijskih ovlasti

19. travnja 2017.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

13. travnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

4. travnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2017. godinu

8. veljače 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja

7. veljače 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Odluci o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 i Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/61 u dijelu kojim se uređuje izvješćivanje o likvidnosti
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o dokumentaciji koja se prilaže o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) Br. 648/2012
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija

18. siječnja 2017.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

28. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Uredbe (EU) br. 575/2013 u dijelu vrednovanja imovine i izvanbilančnih stavki te izračunavanja regulatornoga kapitala i kapitalnih zahtjeva

23. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke

13. prosinca 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

14. listopada 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju rizicima

29. rujna 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

8. lipnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

5. svibnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o nalozima za plaćanje

5. svibnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o pravilima rada Hrvatskog sustava velikih plaćanja i Nacrtu odluke o pravilima rada Nacionalnog klirinškog sustava

12. travnja 2016.
Očitovanje –  Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

11. travnja 2016.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

29. ožujka 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o nacrtu odluke o naknadi za superviziju kreditnih institucija za 2016. godinu

3. ožujka 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o uvjetima i načinu na koji ovlašteni mjenjači obavljaju mjenjačke poslove i Nacrtu Upute za izradu zaštićenog programa za obavljanje mjenjačkih poslova ovlaštenih mjenjača

25. veljače 2016.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni Odluke o opskrbi banaka gotovim novcem

27. studenoga 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o metodi izračuna premija sustavu osiguranja depozita

9. studenoga 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o hipotetskom kapitalu

28. listopada 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju 
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija 
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

24. srpnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o planovima financiranja

7. srpnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

29. lipnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

24. lipnja 2015.
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija
Očitovanje – Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

15. travnja 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjeni i dopuni odluke o prikupljanju podataka za potrebe sastavljanja platne bilance, stanja inozemnog duga i stanja međunarodnih ulaganja.

20. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Nacrtu Upute za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

5. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

26. siječnja 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju rizicima
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o sustavu unutarnjih kontrola

5. studenoga 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

30. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o planovima oporavka kreditnih institucija

23. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

23. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

2. lipnja 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primjeni zaštitnog sloja za strukturni sistemski rizik

17. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom

7. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

6. veljače 2014.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o zaštitnim slojevima kapitala i mjerama za očuvanje kapitala

31. prosinca 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o primicima radnika

29. kolovoza 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

9. srpnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o sustavu unutarnjih kontrola

18. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

11. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu provedbe supervizije kreditnih institucija i izricanju supervizorskih mjera

10. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji

7. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o primicima radnika

7. lipnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj objavi bonitetnih zahtjeva kreditnih institucija

20. svibnja 2013.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju likvidnosnim rizikom