Javna nabava

Objavljeno: 4.1.2011. Ažurirano: 6.8.2021.
Hrvatska narodna banka obveznik je primjene Zakona o javnoj nabavi.

Na ovoj stranici možete pronaći Pravilnik o nabavi u HNB-u, plan nabave, registar sklopljenih ugovora i registar okvirnih sporazuma, podatke o jednostavnoj nabavi, ugovore zaključene putem središnjeg tijela za nabavu (EPCO) i popis gospodarskih subjekata s kojima Hrvatska narodna banka ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Prema članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi Hrvatska narodna banka kao javni naručitelj objavljuje popis gospodarskih subjekata s kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • Eudora d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • M. Heferer d.o.o., Kačićeva 5, Zagreb,
  • Žurić i partneri, OD d.o.o., Savska cesta 32, Zagreb.

Kontakt podaci:

HRVATSKA NARODNA BANKA
Direkcija nabave
Trg hrvatskih velikana 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska
E-mail: nabava@hnb.hr