Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,544925
USD/HRK 6,391296
GBP/HRK 8,573778
CHF/HRK 6,469112

Ključni pokazatelji

studeni 2017.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

1,4%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,6%

Temeljna stopa inflacije

1,4%

Novo
20. ekonomska radionica

Hrvatska u globalnim lancima vrijednosti

 15.12.2017.
Instrumenti monetarne politike

Operacije fine prilagodbe – devizna intervencija HNB-a

 13.12.2017.
SUPERVIZIJA

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2295 оd 4. rujna 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za objavljivanje opterećene i neopterećene imovine (Tekst značajan za EGP)

 13.12.2017.
MONETARNA POLITIKA

Redovita operacija

 11.12.2017.
SUPERVIZIJA

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2114 оd 9. studenoga 2017. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 680/2014 u pogledu obrazaca i uputa (Tekst značajan za EGP)

 11.12.2017.
SUPERVIZIJA

Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/2241 оd 6. prosinca 2017. o produženju prijelaznih razdoblja povezanih s kapitalnim zahtjevima za izloženosti prema središnjim drugim ugovornim stranama iz uredaba (EU) br. 575/2013 i (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

 11.12.2017.
PUBLIKACIJE

Polugodišnja informacija za 1. polugodište 2017.

 7.12.2017.
Aktualno
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o postupku odobravanja metodologije za određivanje stupnja rizičnosti kreditnih institucija pri izračunu premija za osigurane depozite

 13.12.2017.
KARIJERA U HNB-u

Oglasi za posao

 11.12.2017.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za listopad 2017.

 30.11.2017.
REGULATIVA

Odluka o efektivnoj kamatnoj stopi

 13.11.2017.
INTERVJU

Guverner Vujčić odgovarao na pitanja na konferenciji Poslovnog dnevnika

 3.11.2017.
NOVOSTI

Najvažnija su ulaganja u ljudski kapital i inovacije

 3.10.2017.
Komentari statističkih objava

Komentar platne bilance i međunarodnih ulaganja za drugo tromjesečje 2017.

 30.9.2017.
Publikacije
Bilten, br. 238
 10.11.2017.
Kalendar
prosinac 2017.

22.12.

pet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 3 

19.12.

uto

Sjednica Savjeta