Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,406591
USD/HRK 6,439954
GBP/HRK 8,348277
CHF/HRK 6,722875

Ključni pokazatelji

lipanj 2017.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

0,7%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,1%

Temeljna stopa inflacije

1,8%

Aktualno
NOVOSTI

Nova publikacija: Transparentnost i monetarna politika HNB-a

 7.7.2017.
NOVOSTI

Euro: da ili ne? – Maroje Lang, glavni savjetnik u Sektoru istraživanja HNB-a, sudjelovao u javnoj raspravi

 6.7.2017.
NOVOSTI

Važno je da ljudi shvate koncept novca, štednje i rizika

 5.7.2017.
NOVOSTI

Nova publikacija: Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije

 29.6.2017.
NOVOSTI

Veliko zanimanje za Okruglu dvoranu HNB-a

 16.6.2017.
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za travanj 2017.

 31.5.2017.
REDOVNE PUBLIKACIJE

Polugodišnja informacija za 2. polugodište 2016.

 25.5.2017.
Publikacije
Bilten, br. 235
 16.6.2017.
Kalendar
srpanj 2017.

31.7.

pon

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2017. 

21.7.

pet

Platne kartice i kartične transakcije – 2016. 

21.7.

pet

Makroekonomska kretanja i prognoze, br. 2 

19.7.

sri

Makroprudencijalna dijagnostika, br. 2 

18.7.

uto

Sjednica Savjeta