HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Publikacije, 3. ožujka 2015.
Standardni prezentacijski format (1.tr.2015.)

Statistika, 2. ožujka 2015.
Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. prosinca 2014.)

Supervizija, 2. ožujka 2015.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 31. prosinca 2014.
Kvaliteta kredita po valutama i po sektorima


Priopćenja, 23. veljače 2015.
Supervizori i poslovni bankari u HNB-u

Publikacije, 23. veljače 2015.
Bilten br. 211

Propisi, 23. veljače 2015.
Zakon o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava

Propisi, 23. veljače 2015.
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o kreditnim institucijama

Monetarna politika, 20. veljače 2015.
Devizna intervencija HNB-a

Okončana savjetovanja, 20. veljače 2015.
Očitovanje - Javna rasprava o Nacrtu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja i Nacrtu Upute za provedbu Odluke o izvješćivanju o tržištu stranih sredstava plaćanja

Propisi, 19. veljače 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o plaćanju i naplati u stranim sredstvima plaćanja u zemlji

Publikacije, 18. veljače 2015.
Financijska stabilnost br. 14

Supervizija, 16. veljače 2015.
Troškovi izvora financiranja banaka

Platni promet, 13. veljače 2015.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Propisi, 13. veljače 2015.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Monetarna politika, 12. veljače 2015.
Pregled instrumenata i mjera monetarne politike

Propisi, 12. veljače 2015.
Odluka o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima
 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u siječnju 2015. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,9 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za veljaču 2015.
ažurirano 3. ožujka 2015.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,709544 7,687811
CHF/HRK 7,264551 7,208449
GBP/HRK 10,389484 10,542802
USD/HRK 6,785967 6,842124

REJTING
ažurirano 16. veljače 2015.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2015.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2015.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

6. studenoga 2014.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference

The 10th Young Economists' Seminar