HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Statistika, 31. listopada 2014.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Propisi, 30. listopada 2014.
Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Propisi, 30. listopada 2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Statistika, 28. listopada 2014.
Prva objava statistike financijskih računa prema metodologiji ESA 2010

Priopćenja, 26. listopada 2014.
Provjera kvalitete imovine potvrdila visoku stopu adekvatnosti kapitala obuhvaćenih banaka i sustava u cjelini

Statistika, 24. listopada 2014.
Uvođenje statističkog standarda ESA 2010 u službenu statistiku HNB-a

Propisi, 24. listopada 2014.
Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Propisi, 23. listopada 2014.
Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora klijenata kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac

Propisi, 16. listopada 2014.
Odluka o obveznoj pričuvi

Monetarna politika, 16. listopada 2014.
Pregled instrumenata i mjera monetarne politike

Govori, intervjui, članci, 16. listopada 2014.
Prof. dr. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke
Bilješke za izlaganje na konferenciji Zagrebačke burze

Publikacije, 13. listopada 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima - listopad 2014.

Propisi, 13. listopada 2014.
Tehnički standardi

Supervizija, 13. listopada 2014.
Aktualnosti

Statistika, 6. listopada 2014.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. kolovoza 2014.)
Agregirana mjesečna bilanca stambenih štedionica (31. kolovoza 2014.)

Propisi, 2. listopada 2014.
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Publikacije, 26. rujna 2014.
Bilten br. 206


 
AKTUALNO
novo Poziv na javnu raspravu
Objašnjenje Hrvatske narodne banke u povodu zanimanja javnosti za pitanja vezana uz zloporabu usluge elektroničkog bankarstva
Obavijest korisnicima platnih usluga o uvođenju IBAN-a u nacionalni platni promet

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u rujnu 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,2 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za rujan 2014.
ažurirano 2. listopada 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,618519 7,626267
CHF/HRK 6,309745 6,316795
GBP/HRK 9,618556 9,760997
USD/HRK 5,889556 6,015355

REJTING
ažurirano 27. listopada 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference