HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Propisi, 18. studenoga 2014.
Prilagodba izvještajnim standardima EU

Statistika, 17. studenoga 2014.
Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. rujna 2014.)

Supervizija, 17. studenoga 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 30. rujna 2014.
Kvaliteta kredita po sektorima i valutama
Troškovi izvora financiranja banaka


Publikacije, 17. studenoga 2014.
Odluka o izvješćivanju o novčanom tržištu

Publikacije, 14. studenoga 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima - studeni 2014.

Međunarodna suradnja, 12. studenoga 2014.
Izjava nakon završetka posjeta Misije MMF-a Republici Hrvatskoj

Priopćenja, 12. studenoga 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Suglasnost za uprave triju banaka

Supervizija, 5. studenoga 2014.
Očitovanja na primjedbe dobivene tijekom javne rasprave na Nacrt Odluke o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija

Publikacije, 4. studenoga 2014.
Bilten br. 207

Propisi, 3. studenoga 2014.
Tehnički standardi

Propisi, 3. studenoga 2014.
Direktive

Statistika, 31. listopada 2014.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Propisi, 30. listopada 2014.
Odluka o kupoprodaji plasmana kreditnih institucija
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o supervizorskim izvještajima kreditnih institucija

Propisi, 30. listopada 2014.
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

Statistika, 28. listopada 2014.
Prva objava statistike financijskih računa prema metodologiji ESA 2010

Statistika, 24. listopada 2014.
Uvođenje statističkog standarda ESA 2010 u službenu statistiku HNB-a

Propisi, 24. listopada 2014.
Uputa za provedbu Odluke o obveznoj pričuvi

Propisi, 23. listopada 2014.
Smjernice za rješavanje pritužbi/prigovora klijenata kreditnih institucija, kreditnih unija, institucija za platni promet i institucija za elektronički novac

Propisi, 16. listopada 2014.
Odluka o obveznoj pričuvi

Monetarna politika, 16. listopada 2014.
Pregled instrumenata i mjera monetarne politike

Govori, intervjui, članci, 16. listopada 2014.
Prof. dr. Boris Vujčić, guverner Hrvatske narodne banke
Bilješke za izlaganje na konferenciji Zagrebačke burze 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u listopadu 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je 0,4 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za listopad 2014.
ažurirano 4. studenoga 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,650459 7,662622
CHF/HRK 6,336262 6,356912
GBP/HRK 9,707414 9,748883
USD/HRK 6,037462 6,088211

REJTING
ažurirano 17. studenoga 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

6. studenoga 2014.
The 20th Dubrovnik Economic Conference
The 21st Dubrovnik Economic Conference

The 10th Young Economists' Seminar