Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,392195
USD/HRK 6,296589
GBP/HRK 8,115265
CHF/HRK 6,546400

Ključni pokazatelji

srpanj 2017.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

0,8%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

1,2%

Temeljna stopa inflacije

1,7%

Aktualno
KOMENTARI STATISTIČKIH OBJAVA

Komentar monetarnih kretanja za lipanj 2017.

 31.7.2017.
NOVOSTI

Nova publikacija: Microeconomic Aspects of Productivity Developments during the Great Recession in Croatia – the CompNet Productivity Module Research Results

 21.7.2017.
NOVOSTI

Nova publikacija: Transparentnost i monetarna politika HNB-a

 7.7.2017.
NOVOSTI

Euro: da ili ne? – Maroje Lang, glavni savjetnik u Sektoru istraživanja HNB-a, sudjelovao u javnoj raspravi

 6.7.2017.
NOVOSTI

Važno je da ljudi shvate koncept novca, štednje i rizika

 5.7.2017.
NOVOSTI

Nova publikacija: Prekomjerni dug poduzeća u Hrvatskoj: mikroprocjena i makroimplikacije

 29.6.2017.
NOVOSTI

Veliko zanimanje za Okruglu dvoranu HNB-a

 16.6.2017.
Publikacije
Bilten, br. 235
 16.6.2017.
Kalendar
kolovoz 2017.

25.8.

pet

Bilten o bankama, br. 30