HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Publikacije, 12. rujna 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima - rujan 2014.

Supervizija, 11. rujna 2014.
Propisi Europske unije

Priopćenja, 10. rujna 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Porasle rezervacije, ali i dobit banaka

Supervizija, 9. rujna 2014.
Ispravak Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1423/2013 оd 20. prosinca 2013.

Publikacije, 8. rujna 2014.
Bilten o bankama br. 27

Statistika, 5. rujna 2014.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. srpnja 2014.)

Propisi, 29. kolovoza 2014.
Dodatna izvješća za analizu grupe kreditnih institucija

Publikacije, 18. kolovoza 2014.
Statistički pregled - ažurirani podaci

Supervizija, 18. kolovoza 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 30. lipnja 2014.
Kvaliteta kredita po sektorima i po valutama

Propisi, 14. kolovoza 2014.
Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Numizmatika, 14. kolovoza 2014.
Zlatni i srebreni kovani novac: Sinjska alka, 1715. - 2015.

Publikacije, 6. kolovoza 2014.
Standardni prezentacijski format (3.tr.2014.)

Publikacije, 30. srpnja 2014.
Bilten br. 205

Platni promet, 28. srpnja 2014.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Supervizija, 24. srpnja 2014.
Supervizorska javna objava (CRD IV)

Publikacije, 21. srpnja 2014.
Financijska stabilnost br. 13

Supervizija, 21. srpnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata

Publikacije, 18. srpnja 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama - srpanj 2014.

Supervizija, 17. srpnja 2014.
Odgovori na upite u vezi s izvješćivanjem o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Propisi, 16. srpnja 2014.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 15. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Naznake postupnog gospodarskog oporavka u 2015.


 
AKTUALNO
novo Poziv na javnu raspravu
Objašnjenje Hrvatske narodne banke u povodu zanimanja javnosti za pitanja vezana uz zloporabu usluge elektroničkog bankarstva
Obavijest korisnicima platnih usluga o uvođenju IBAN-a u nacionalni platni promet

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u kolovozu 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,3 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za kolovoz 2014.
ažurirano 3. rujna 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,626000 7,627133
CHF/HRK 6,292300 6,326421
GBP/HRK 9,567555 9,603542
USD/HRK 5,724264 5,786899

REJTING
ažurirano 15. rujna 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference