HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Supervizija, 18. kolovoza 2014.
Privremeni nerevidirani podaci za kreditne institucije, na dan 30. lipnja 2014.
Kvaliteta kredita po sektorima i po valutama

Statistika, 18. kolovoza 2014.
Agregirano mjesečno i tromjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (30. lipnja 2014.)

Publikacije, 18. kolovoza 2014.
Statistički pregled - ažurirani podaci

Propisi, 14. kolovoza 2014.
Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi dostavljanja izvješća o kamatnim stopama banaka na kredite i depozite

Numizmatika, 14. kolovoza 2014.
Zlatni i srebreni kovani novac: Sinjska alka, 1715. - 2015.

Publikacije, 6. kolovoza 2014.
Standardni prezentacijski format (3.tr.2014.)

Publikacije, 30. srpnja 2014.
Bilten br. 205

Platni promet, 28. srpnja 2014.
Izvješća o podacima platnog prometa - statistika - od 1. siječnja 2014.

Supervizija, 24. srpnja 2014.
Supervizorska javna objava (CRD IV)

Publikacije, 21. srpnja 2014.
Financijska stabilnost br. 13

Supervizija, 21. srpnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata

Publikacije, 18. srpnja 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama - srpanj 2014.

Supervizija, 17. srpnja 2014.
Odgovori na upite u vezi s izvješćivanjem o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d. Zagreb

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom

Propisi, 16. srpnja 2014.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 15. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Naznake postupnog gospodarskog oporavka u 2015.


 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u srpnju 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,1 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za srpanj 2014.
ažurirano 4. kolovoza 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,599809 7,636504
CHF/HRK 6,255927 6,280020
GBP/HRK 9,579305 9,651800
USD/HRK 5,607284 5,698033

REJTING
ažurirano 18. kolovoza 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB Stabilan BB+ Stabilan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference