HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Novac, 10. srpnja 2014.
Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (siječanj-lipanj 2014.)

Propisi, 7. srpnja 2014.
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće države u Republici Hrvatskoj

Publikacije, 4. srpnja 2014.
Autor: Rafael Ravnik
Istraživanja - Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena

Publikacije, 3. srpnja 2014.
Bilten br. 204

Supervizija, 30. lipnja 2014.
Propisi EU

Propisi, 30. lipnja 2014.
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija

Propisi, 23. lipnja 2014.
Odluka o primicima radnika

Supervizija, 23. lipnja 2014.
Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o nacrtu Odluke o primicima radnika

Supervizija, 18. lipnja 2014.
Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Odluci o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Supervizija, 18. lipnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata - Odluka o klasifikaciji plasmana i izvanbilančnih obveza kreditnih institucija

Publikacije, 16. lipnja 2014.
Autor: Mirna Dumičić
Istrażivanja - Pokazatelji financijskog stresa za male otvorene visokoeuroizirane zemlje – primjer Hrvatske

Publikacije, 16. lipnja 2014.
Autori: Davor Kunovac i Borna Špalat
Istrażivanja - Brza procjena BDP-a upotrebom dostupnih mjesečnih indikatora

Publikacije, 13. lipnja 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima - lipanj 2014.

Priopćenja, 12. lipnja 2014.
Počela 20. Dubrovačka ekonomska konferencija

Publikacije, 12. lipnja 2014.
Sažeci poglavlja mjesečnog Biltena ESB-a, lipanj 2014.

Publikacije, 10. lipnja 2014.
Godišnje izvješće HNB-a za 2013.

Priopćenja, 9. lipnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: J&T preuzima Vaba banku

Supervizija, 9. lipnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata - Regulatorni kapital kreditnih institucija

Propisi, 3. lipnja 2014.
Odluka o izvješćivanju o izloženosti kreditnih institucija valutnom riziku


 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u svibnju 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,2 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za lipanj 2014.
ažurirano 3. srpnja 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,573554 7,571371
CHF/HRK 6,216021 6,224921
GBP/HRK 9,411660 9,468948
USD/HRK 5,574760 5,562277

REJTING
ažurirano 26. lipnja 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB+ Negativan BBB- Negativan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference