Srednji devizni tečaj
EUR/HRK 7,516332
USD/HRK 6,762940
GBP/HRK 9,420143
CHF/HRK 6,947987

Ključni pokazatelji

svibanj 2016.
Godišnja stopa inflacije
(IPC)

–1,8%

Godišnja stopa inflacije
(HIPC)

–1,2%

Temeljna stopa inflacije

–0,8%

Novo
STATISTIKA

Informacija o kamatnim stopama

 24.6.2016.
MONETARNA POLITIKA

Rezultati redovite obratne repo aukcije

 20.6.2016.
Monetarna statistika

Odluka o statističkom i bonitetnom izvješćivanju

 14.6.2016.
PUBLIKACIJE

Bilten, br. 225

 14.6.2016.
NOVOSTI

Otvorena 22. Dubrovačka ekonomska konferencija

 13.6.2016.
PRIOPĆENJE

Sjednica Savjeta HNB-a: Nastavlja se gospodarski rast

 8.6.2016.
SUPERVIZIJA

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/861 o ispravku Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 528/2014

 8.6.2016.
Aktualno
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv na javnu raspravu uz Nacrt Odluke o uvjetima za davanje financijske potpore grupe kreditnih institucija

 21.6.2016.
KARIJERA U HNB-u

Oglasi za posao

 16.6.2016.
SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU

Poziv za javnu raspravu uz prijedlog Odluke o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijest o namjeri primjene unutargrupnog izuzetka od obveze poravnanja iz članka 4. stavka 2. Uredbe (EU) br. 648/2012.

 30.5.2016.
PRIOPĆENJE

Hrvatska narodna banka upozorava na pokušaje prevare zamjenom novčanica kune

 25.5.2016.
PRIOPĆENJE

Obavijest Hrvatske narodne banke o početku izvršenja SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj

 23.5.2016.
Informacije i očitovanja

Očitovanje Hrvatske narodne banke o platnim karticama

 12.5.2016.
PRIOPĆENJE

Rizici za potrošača u kreditnom odnosu

 21.4.2016.
Publikacije
Polugodišnja informacija za 2015.
 12.1.2016.
Druge publikacije

Platne kartice i kartične transakcije

Kalendar
lipanj 2016.

8.6.

sri

Sjednica Savjeta