HRVATSKA NARODNA BANKA
english pregled sadržaja web stranice kazalo vi ste pitali, a mi smo odgovorili pišite nam, zovite nas copyrights
O HNB-u
TEČAJNA LISTA
MONETARNA POLITIKA
SUPERVIZIJA
FINANCIJSKA STABILNOST
PLATNI PROMET
STATISTIKA
MEĐUNARODNA SURADNJA
NOVAC I NUMIZMATIKA
PUBLIKACIJE
PROPISI
PRIOPĆENJA, GOVORI...
Supervizija, 24. srpnja 2014.
Supervizorska javna objava (CRD IV)

Publikacije, 21. srpnja 2014.
Financijska stabilnost br. 13

Supervizija, 21. srpnja 2014.
Odgovori na upite o primjeni Zakona o kreditnim institucijama i podzakonskih akata

Publikacije, 18. srpnja 2014.
Informacija o gospodarskim kretanjima i prognozama - srpanj 2014.

Supervizija, 17. srpnja 2014.
Odgovori na upite u vezi s izvješćivanjem o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Obavijest o podnošenju prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom d.d. Zagreb

Priopćenja, 16. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: HNB predložio otvaranje stečajnog postupka nad Nava bankom

Propisi, 16. srpnja 2014.
Odluka o provedbi Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 680/2014 o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda o nadzornom izvješćivanju institucija u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013

Priopćenja, 15. srpnja 2014.
Sjednica Savjeta HNB-a: Naznake postupnog gospodarskog oporavka u 2015.

Statistika, 15. srpnja 2014.
Agregirano mjesečno statističko izvješće kreditnih institucija (31. svibnja 2014.)

Statistika, 11. srpnja 2014.
Statistika inozemnih izravnih ulaganja

Novac, 10. srpnja 2014.
Statistički podaci o registriranim krivotvorinama novčanica kuna i stranih valuta (siječanj-lipanj 2014.)

Propisi, 7. srpnja 2014.
Odluka o pobližim uvjetima osnivanja, poslovanja, izvješćivanja i prestanka podružnice kreditne institucije iz treće države u Republici Hrvatskoj

Publikacije, 4. srpnja 2014.
Autor: Rafael Ravnik
Istraživanja - Kratkoročne prognoze BDP-a u uvjetima strukturnih promjena

Publikacije, 3. srpnja 2014.
Bilten br. 204

Supervizija, 30. lipnja 2014.
Propisi EU

Propisi, 30. lipnja 2014.
Odluka o planovima oporavka kreditnih institucija

Propisi, 23. lipnja 2014.
Odluka o primicima radnika

Supervizija, 23. lipnja 2014.
Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o nacrtu Odluke o primicima radnika
 

Bilten: Indeks potrošačkih cijena
godišnje stope promjene   

pokazatelj inflacije

Pokazatelj inflacije: u lipnju 2014. godišnja stopa promjene indeksa potrošačkih cijena iznosila je -0,4 posto.


Srednji devizni tečajevi Hrvatske narodne banke za lipanj 2014.
ažurirano 3. srpnja 2014.
  Mjesečni prosjeci Na kraju razdoblja
EUR/HRK 7,573554 7,571371
CHF/HRK 6,216021 6,224921
GBP/HRK 9,411660 9,468948
USD/HRK 5,574760 5,562277

REJTING
ažurirano 26. lipnja 2014.
Republika Hrvatska
Agencija Dugoročno zaduživanje
Strana valuta Domaća valuta
Ocjena Trend Ocjena Trend
Fitch Ratings BB+ Negativan BBB- Negativan
Moody's Ba1 Negativan Ba1 Negativan
Standard & Poor's BB Stabilan BB Stabilan
 
Zemlje članice EU i kandidati za članstvo

 

Banke i štedionice
Kreditne unije
Središnje banke
Zaštita potrošača
Sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma 
Agregirano statističko izvješće kreditnih institucija
Pokazatelji poslovanja kreditnih institucija  
Poslovanje ovlaštenih mjenjača 
Inozemna ulaganja
Liberalizacija sudjelovanja rezidenata na FOREX-u u inozemstvu i rizici povezani s time
Obrasci, zahtjevi
Javna nabava
Konferencije
Putokazi
Kalendar

Popis blagdana u 2014.

Plan održavanja sjednica Savjeta HNB-a u 2014.

Pregled obračunskih razdoblja, datuma izdvajanja i razdoblja održavanja obvezne pričuve
Podaci s novčanog tržišta objavljuju se svakim radnim danom u 14 ili 16 ili 18 sati na web stranici HNB-a.

SDDS

20th Dubrovnik Economic Conference