Makrobonitetne mjere

Objavljeno: 31.1.2015. Ažurirano: 27.9.2017.
Makrobonitetne mjere koje služe očuvanju financijske stabilnosti čine preventivne mjere, mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava i ostale mjere.

Osnovni cilj korištenja svih makrobonitetnih mjera jest jačanje otpornosti bankovnog sustava na moguće i iznenadne šokove. U tom smislu koriste se preventivne i mjere usmjerene na povećanje otpornosti bankovnog sustava: