Kompleti

Objavljeno: 23.6.2015. Ažurirano: 12.11.2019.
Za potrebe notafilista i numizmatičara novčanica i kovanog novca Hrvatska narodna banka izradila je i uvrstila u prodaju komplete novčanica i komplete kovanog novca.

Za potrebe notafilista i numizmatičara Hrvatska narodna banka izradila je i pustila u prodaju komplete novčanica hrvatskog dinara i hrvatskih kuna te komplete kovanog novca.

Novčanice su uložene u posebno izrađene mape, koje se sastoje od korica i uložnih plastičnih stranica, odvojenih pregradnim listovima. Za formiranje kompleta upotrijebljene su novčanice koje nisu bile u optjecaju, očuvane kvalitete izrade. Sve novčanice uložene u kompletu nose istovjetnu oznaku serije i serijskog broja.

Numizmatički kompleti optjecajnoga kovanog novca kuna i lipa izdaju se svake godine. Sve kovanice koje nose parne godine kovanja na naličju imaju latinske nazive biljaka i životinja, dok kovanice koje nose neparne godine kovanja na naličju imaju hrvatske nazive biljaka i životinja. Izgled kovanog novca u kompletu istovjetan je izgledu kovanog novca puštenog u optjecaj u istoj godini. Kovani novac u numizmatičkom kompletu izrađen je u tehnici kovanja kojom se postiže kvaliteta visokoga kovničkog sjaja.