Planovi za 2021.

Objavljeno: 24.12.2020.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2021. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 16. prosinca 2020., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2021.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2021. donesen je u iznosu:

UKUPNI NETO PRIHOD 581.558.700,00 kuna
TROŠKOVI POSLOVANJA 517.800.000,00 kuna
DOBIT 63.758.700,00 kuna
  iznosi u kunama
UKUPNI NETO PRIHOD 581.558.700,00
   
Kamatni prihodi 1.937.108.100,00
Kamatni rashodi (1.411.676.400,00)
   
Neto kamatni prihod / (rashod) 525.431.700,00
Realizirani dobici / (gubici) od financijskih operacija 1.902.000,00
Umanjenje financijske imovine i pozicija 0,00
Prijenos na/iz rezervacija za financijske rizike 0,00
   
Neto rezultat financijskih operacija, umanjenja i rezervacija za rizike 1.902.000,00
Prihodi od naknada i provizija 62.007.800,00
Rashodi od naknada i provizija (20.962.000,00)
   
Neto prihod / (rashod) od naknada i provizija 41.045.800,00
Prihod od dionica i sudjelujućih udjela 5.431.400,00
Ostali prihodi 7.747.800,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (517.800.000,00)
Troškovi za zaposlenike (227.994.000,00)
Administrativni troškovi (130.058.000,00)
Amortizacija materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine (38.323.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca kuna (121.425.000,00)
Ostali troškovi 0,00
   
DOBIT 63.758.700,00