Planovi za 2022.

Objavljeno: 22.2.2022.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2022. (sažetak)

Savjet Hrvatske narodne banke donio je, na sjednici održanoj 23. prosinca 2021., Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2022.

Financijski plan Hrvatske narodne banke za 2022. donesen je u iznosu:

UKUPNI NETO PRIHOD 517.000.000,00 kuna
TROŠKOVI POSLOVANJA 880.900.000,00 kuna
GUBITAK 363.900.000,00 kuna
  iznosi u kunama
UKUPNI NETO PRIHOD 517.000.000,00
   
Kamatni prihodi 1.842.218.400,00
Kamatni rashodi (1.376.593.900,00)
Neto kamatni prihod / (rashod) 465.624.500,00
   
Realizirani dobici / (gubici) od financijskih operacija 3.981.400,00
Umanjenje financijske imovine i pozicija 0,00
Prijenos na/iz rezervacija za financijske rizike 0,00
Neto rezultat financijskih operacija, umanjenja i rezervacija za rizike 3.981.400,00
   
Prihodi od naknada i provizija 63.522.300,00
Rashodi od naknada i provizija (29.660.800,00)
Neto prihod / (rashod) od naknada i provizija 33.861.500,00
   
Prihod od dionica i sudjelujućih udjela 6.247.800,00
Ostali prihodi 7.284.800,00
   
TROŠKOVI POSLOVANJA (880.900.000,00)
Troškovi za zaposlenike (244.640.000,00)
Administrativni troškovi (230.064.200,00)
Amortizacija materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine (58.414.000,00)
Troškovi izrade novčanica i kovanog novca (347.781.800,00)
Ostali troškovi 0,00
   
DOBIT/(GUBITAK) (363.900.000,00)